Niclas Fors, Deni Beslagic, S-studenter Dalarna: Förbjud omskärelse av pojkar

Det är aldrig accepterat att slå ett barn. Det är heller inte accepterat att sexuellt utnyttja ett barn. Och med all rätt är dessa handlingar förbjudna enligt lag. Med all rätt är även omskärelse av flickor förbjudet. Men när icke-medicinskt motiverad omskärelse av pojkar diskuteras blir det helt plötsligt kontroversiellt. Många viker sig av rädsla för att bli kallade rasister eftersom omskärelse är förknippat med främmande länders seder och bruk.

Det är en existerande problematik när en sedvänja står i konflikt med mänskliga rättigheter. Vi humanister anser att mänskliga rättigheter ska ha företräde när sådana problem uppstår. Själva rädslan för att bli kallad rasist är i sig ett uttryck för ett etnocentriskt tänkande.

Ett av de vanligaste argumenten för omskärelse av pojkar är att en omskuren penis inte sprider lika mycket sjukdomar. Där likställer man i princip barn med vuxna. Barn är inte sexuellt aktiva i samma utsträckning som vuxna, åtminstone inte före puberteten. För övrigt har omskärelsedebatten ingenting att göra med om en vuxen individ bestämmer sig för detta ingrepp. Det viktigaste man ska ha i åtanke är att barn är en mycket sårbar grupp. Icke-medicinskt motiverad omskärelse baserar sig i första hand på kulturella och religiösa grunder. Vi anser att minderårigas kroppar ska fredas från sådana yttringar.

Debatten handlar om barnets rätt till sin kropp. Svenska Läkaresällskapet har gjort ett uttalande om att icke-medicinskt motiverad omskärelse av pojkar är svårförenligt med barnets rätt till integritet och självbestämmande, med hänsyn till FN:s konvention om barns rättigheter. Det handlar inte om att peka ut någon specifik religion. Naturligtvis får man tro på vad man vill, men det ska inte innebära att man skadar andra. I synnerhet inte sina egna barn.

Niclas Fors, Deni Beslagic, S-studenter Dalarna

medlemmar i Unga humanister Falun

Share

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *