New socialist on the block

Foto: Klas-Herman Lundgren

 

Fredagen den 6 januari 2012 fick Vänsterpartiet sin nionde partiledare i ordningen, den förre detta metallarbetaren Jonas Sjöstedt. Med rösterna 179 mot 39 besegrade han motkandidaten Rosanna Dinamarca. Efter presskonferensen träffade Libertas honom tillsammans med andra reportrar för en kort gemensam intervju.

Dessa frågor lyfter vi upp.

 

Vad är alternativet till Alliansen? Alliansen håller på att förlora sin attraktion som allians. Det är tydligt att det är en moderatregering med tillbehör och jag tycker att det är en styrka att vi kan gå till val på olika politik hos de rödgröna partierna och säga att röstar man på Vänsterpartiet lägger man tyngden på att få bort riskkapitalbolagen i välfärden, då lägger man tyngden på kvinnolönerna och det gör en skillnad från att rösta på Socialdemokraterna eller Miljöpartiet. Från att dessa skillnader har varit problem tror jag att det kommer bli tillgång, att vi kan ha olika profiler när vi går till val.

Libertas frågar: Vilka strategier ser du för att samla den rödgröna gruppen? Det kommer att dröja tills vi ser ett organiserat rödgrönt samarbete. Däremot är Vänsterpartiet tydliga med att vi vill ha en ny regering och att vi är beredda att kompromissa och samarbeta med andra partier. En annan viktig aspekt är att det också samtidigt är viktigt med mötesplatser mellan rödgröna partier där medlemmar och folkrörelser, inte minst med människor som inte är medlemmar i partiet kan diskutera politik ihop. Speciellt om klimat och ekonomisk politik, de stora tunga framtidsfrågorna.

Hur ser du på Vänsterpartiets klimatpolitik? Jag tycker att vi har en välutvecklad klimatpolitik men vi har inte lyft upp att vi har den mest ambitiösa klimatpolitiken och mitt mål är att vi ska bli det främsta klimatpartiet och vi ska lyckas med det genom att koppla ihop den ekonomiska politiken med klimatpolitiken. Så länge man gör statsbudgeten oberoende av klimatmålen kommer klimatpolitiken inte att fungera. Egentligen bör varje åtgärd i budgeten beräknas utifrån vilka effekter det har på utsläppsökningar eller utsläppsminskningar. Då kan man exempelvis se att investeringar i ny järnväg är utsläppsreducerande men att bara öka konsumtionen för de som tjänar mest, det är utsläppsköande. Klimatfrågan är så allvarlig att den måste integreras i hela budgetpolitiken. Det är Vänsterpartiets mål.

Annie Lööf menar också att hon ska leda ett grönare parti, är det så att det är fler partier som kommer slåss om den platsen? Det hoppas jag och jag tycker att det är bra. Centerpartiets problem är att de sitter i en regering som inte har en särskilt höga ambitionsnivå. Man har lagt klimatmålen så lågt i Sverige, att vi klarar det utan några problem. Det enda mål vi kan ha är att komma ner till en utsläppsnivå som är globalt hållbar om man ser till utsläpp per person. Då har vi en väldigt lång väg att gå. Just nu lutar regeringen sig tillbaka, avskaffar klimatinvesteringsprogram, missköter järnvägen, felriktar bostadsinvesteringar och det gör att vi inte bygger strukturer som är hållbara.

Varför har du och Vänsterpartiet bättre miljöpolitik än Fridolin och Romson i Miljöpartiet? Det hänger ihop med att vi kopplar ihop ekonomisk politik med miljöpolitik. Ser man på hur utsläppen orsakas påvisas det att en höginkomsttagare orsakar oändligt mycket mer utsläpp av växthusgaser än en låginkomsttagare. Finns till och med en könsaspekt, män orsakar mer utsläpp än kvinnor.

Vänsterpartiet kopplar ihop ekonomiskt utrymme, social jämlikhet med miljön och gör man inte det kan man inte se var källorna finns till utsläppen. Det andra är att det finns ett samband mellan vilken typ av konsumtion man har i ett samhälle och hur stora utsläppen är. Väldigt mycket forskning tyder på att öka den privata konsumtionen är kraftigt utsläppssökande men att öka rätt sorts offentlig konsumtion exempelvis kollektivtrafik, kultur, barnomsorg har väldigt liten effekt på utsläppen av växthusgaser. Vänsterpartiet är det enda partiet som försvarar att man ska minska den privata konsumtionen för de som tjänar absolut mest och istället öka den offentliga konsumtionen.

Ser du dig själv som en utmaning till Juholt? Nej, jag ser inte mig själv på det sättet. Jag tycker också tvärtom att vi ska frigöra oss från hela det här tänkandet där vi är en lillebror som finns i förhållande till socialdemokratin. Jag har själv växt upp med en socialdemokrati med omkring 40-45 procent av väljarkåren och den tiden är över. Vi måste formulera vår egen politik, vi måste lita på vår egen politik och den bästa gåvan vi kan ge socialdemokraterna, det är att bli ett tydligt radikalt vänsterparti med självförtroende som lägger politiska förslag, som stärker oppositionen, som utmanar regeringen. Det är vår roll.

Vad skiljer dig som socialist från socialdemokraterna? Jag ska säga såhär, skillnaden idag är att Vänsterpartiet är ett socialistiskt parti på riktigt medan socialdemokraterna inte längre är det.

På vilket sätt är det socialdemokratiska  partiet inte socialistiskt längre? Därför att de som parti gett upp tanken på en grundläggande maktförändring i samhället.

Du har sagt att du står för en begriplig och handfast socialism, vad är det? Jag tror att många människor tycker det är abstrakt när man pratar om socialism som begrepp.Vad är det i Sverige 2012? Då måste vi ge exempel på hur vi utsträcker demokratin till att gälla ekonomin. Det kan gälla exempel att vi väljer att begränsa bankernas makt och ger möjlighet för lokalt gemensamt ägda banker att växa fram som alternativ till storbankerna. Då ökar vi det gemensamma ägandet, det privata kapitalets makt minskar. Det stora kapitalet på börsen idag som äger företagen, det är pensionskapitalet, våra pengar. Vi kanske ska fundera på hur vi använder dem? Att vi borde använda det till det gemensammas bästa. Gynna löntagarstyre och kooperation, det är konkreta steg mot en gemensam välfärd som har brukarinflytande istället för privatiseringar.

För mig är dessa konkreta förslag ett steg på vägen till en socialistisk riktning.

 Libertas frågar: Vad sägs om att använda EU som en socialistisk plattform? Jag ser det som två motsatser. Att EU är en mötesplats för storföretagens lobbyister och byråkrater. Jag tror man måste konfrontera EU:s politik rakt av nu. Det som sker nu är att EU påtvingar länder privatiseringar, neddragningar i välfärden och attacker på arbetsrätten. Dem som är ute på gatorna och demonstrerar mot detta, i Spanien och Grekland, de är våra vänner. Den här politiken måste möta motstånd.

Libertas frågar: Hur ser du på att Vänsterpartiet är det enda partiet som kräver att man ska gå ur EU? Jag var själv aktiv i på nejsidan under folkomröstningen och har inte ångrat mig. De stora argument som vi hade, som att det är bristfällig demokrati, marknaden går först och att man är på väg att bygga en federation. Dem tycker jag är detsamma.

Libertas frågar: Hur ska man föra en progressiv miljöpolitik utanför EU-samarbetet? Dels måste man ha internationella miljöavtal, man ska veta att Sverige har deltagit i och deltar i en rad internationella avtal som inte har med EU att göra. Det är tvärtom så att vi skulle ha en egen röst, precis som Norge har med kyotoprotokollet. Om vi står utanför EU ska vi framför allt använda den friheten till att gå före och bedriva en aktiv politik i världen.

Sen ska jag säga att jag har suttit på miljöutskottet i Europaparlamentet i åtta eller nio år. Det finns både fördelar och nackdelar med EU:s miljöpolitik, det tycker jag man kan vara öppen om. Det finns länder som skulle haft en svagare miljöpolitik utan EU:s regler men EU hindrar också länder från att gå före. I EU kommer den inre marknaden först. Om vi till exempel skulle vilja ha hårdare avgaskrav på bilar i Sverige får vi inte det därför att den inre marknad går först. Detta är inget bra miljösamarbete.

Libertas frågar: Skulle du tänka dig att stå bredvid Jimmie Åkesson i tv-sänd debatt? Det där bryr jag mig inte mycket om. Jag har redan mött Jimmie Åkesson i en två timmars debatt och det är jag beredd att göra igen. Det är ett parti som är invalda i riksdagen och vi kommer att bemöta deras argument. Däremot så anser vi att det är ett rasistiskt parti och vi kompromissar inte med rasismen. Vi kommer aldrig tumma på att vi för en generös human flyktingpolitik.

För oss är det en grundläggande värdering. Vi kommer också säga som det är, att Sverigedemokraterna nästan alltid röstar för borgerlig politik i riksdagen. Många knegare tror att de står för nånting progressivt, för arbetsrätt, pensionärernas villkor, äldreomsorg och det gör dem inte. Det är Sverigedemokraterna som gör att vi har en högerpolitik i Sverige.

Libertas frågar: Vad anser du om det stora fokuset på ”stå bredvid eller inte stå bredvid Sverigedemokraterna” istället för fokus på den strukturella rasismen i samhället? Det måste vi bort ifrån! Jag är inte rädd för att sminka mig i samma loge som Jimmie Åkesson eller ta en debatt, det är verkligen ett sidospår.

 

Det finns två stora förändringar som lyser igenom oberoende av vilken partiledare som skulle lett Vänsterpartiet 2012. Ett, partiet brottas inte längre med interna stridigheter som fallet var när Ohly valdes 2004 utan samlat sig och överlevt splittringar. Två, man öppnar starkt upp för att bryta med tidigare inställningen som ”det ständiga oppositionspartiet” för istället se trovärdigt på en regeringsmedverkan 2014. Hur profileringen med klimatpolitik sammanbundet med sociala orättvisor bereder vägen för nya och större målgrupper är ovisst men det är ett fräscht och välbehövligt tillägg i den svenska miljöpolitiska debatten.

Share

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *