Nedslag i Nationalekonomi för vänstern

Nationalekonomi för Vänstern, Kata förlagDet känns löjligt att skriva det men redan det första kapitlet om nationalekonomins grunder känns subversivt. Med ett ex av nyss utgivna Nationalekonomi För Vänstern (Kata förlag) sitter jag och myser. Jag tänker på hur annorlunda det offentliga samtalet hade sett ut om alla visste vad som kan menas med effektivitet och rationellt handlande. Du kan dricka saltvatten för att förebygga cancer, och vara rationell, för att låna ett exempel från boken. Inom nationalekonomin räknas någon som rationell om:

“han eller hon väljer det alternativ som maximerar den förväntade nyttan. /…/ Denna definition av rationalitet kräver inte att man måste ha en viss sorts preferenser eller mål för att räknas som rationell. Inte heller behöver man ha korrekta uppfattningar om vilka handlingar som faktiskt förverkligar ens mål. Det enda som spelar roll är vad man eftersträvar och vad man tror är det effektivaste medlet att nå dessa mål.”

Erik Mohlin och Robert Östling i nationalekonomins grunder, kapitel 1

Det krävs ekonomisk utbildning för att kunna skriva en bok om detta, men därefter kan alla vi andra läsa det. Plötsligt vet vi vilka frågor vi ska ställa när någon säger att ett förslag är rationellt och effektivt. Om alla, som svänger sig med ekonomiska begrepp, tvingades reda ut detta varje gång de vill argumentera för något, hade marknadsfundamentalisterna verkligen haft särskilt mycket att komma med då?

Redaktör för Nationalekonomi för Vänstern är civilekonom Peter Gerlach och fler utdrag ur boken kommer med all säkerhet att publiceras här på hemsidan framöver.Foto: Harald Theissen

Share

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *