När skatten blev regressiv


Under de senaste årtiondena har bolagsskatten kontinuerligt sänkts från 52% på 80-talet till att ligga på 20,6% år 2021. Bolag betalar därmed lägre skatt på deras vinst än de flesta arbetare gör på sina inkomster. Men den här trenden är inte enbart svensk utan är en trend som pågår i nästan alla utvecklade länder. Vad beror då de här radikala utvecklingen på?


I takt med den ökade globaliseringen och kapitalets ökade rörlighet har länder börjat behöva konkurrera om kapitalinventesteringar mot varandra. Man lockar helt enkelt kapitalister till sitt land genom att erbjuda dem den lägsta skatten. Problemet som uppstår på sikt är då att det blir ett race mot botten där den med lägst kapitalskatter vinner. Det finns ingenting som säger att vi inte en dag skulle kunna landa i ett läge där vi inte längre har någon bolagsskatt, något som alla de konkurrerande länderna förlorar på. Välfärdsbehoven kommer bestå och någon annan än bolagen kommer behöva betala notan – det finns ingen gratis lunch. Det här skapar stora problem för omfördelningspolitiken och jämlikheten i samhället men inte minst legitimiteten för skattesystemet. Beskattningen blir alltså regressiv, de som tjänar mer betalar mindre.

Foto av klimkin från Pixabay


Det är svårt att moraliskt rättfärdiga att passivt ägande skall premieras över arbete men det är just det som händer. Inte nog med att bolagen får skattelättnader så får de även bidrag i ekonomiska kriser; till exempel HM som fått 81,7 miljoner kronor i omställningsstöd under covid-19. En sådan utveckling där folk börjar uppleva att staten är till för företagen och inte för medborgarna lär skapa ett ressentiment mot staten och underminera dess legitimitet.


Skattesystemet går därmed från en filosofi om att beskatta efter bärförmåga till att beskatta efter vart man enklast kan få in pengarna, oftast då från låg och medelinkomsttagare genom inkomst- och konsumtionsskatter. Det kommer skapa missnöje, instabilitet och motsättningar i samhället.


Vad kan vi göra åt saken?


Jag tror att globala problem måste lösas med globala lösningar. Ett förslag kan vara att använda EU-samarbetet för att lägga ett skattegolv för bolagsskatten. Många av EU länderna är inte så progressiva så det kan vara en tung fråga att driva, men efter covid kommer det sannolikt finnas behov och utrymme för ekonomiska reformer i många EU-länder för att täcka upp deras budgethål. Det kommer kräva att socialdemokrater i EU flyttar fram sina positioner och kampanjar hårt för förändringen. Det kan vinna folkligt stöd för det och andra partier borde förstå att de är i deras intresse att kunna beskatta bolag och kan därmed sannolikt övertalas med rätt mängd folkvilja.


Skattegolvet skulle funngera på ett liknande sätt som det fackliga löftet och därigenom skulle länderna kunna sluta konkurrera till botten.

Vi lovar och försäkrar att aldrig någonsin, under några omständigheter, beskatta bolag lägre än det vi nu lovat varandra.

Vi lovar varandra detta i den djupa insikten om att om vi alla håller detta löfte så måste bolagen uppfylla våra krav.


Vi bör även skifta fokuset på vad vi erbjuder när vi konkurrerar med andra länder om investeringar. Vi har en välutbildad arbetskraft, ett stabilt politiskt läge, högt innovationsindex och hög industriell förmåga. De är egenskaper som är mycket starkare än vår förmåga att pressa skatter och bör vara mer attraktivt för investerare på lång sikt.


USA bör även inkluderas i samarbetet då de är den största ekonomin i västvärlden. USA hade en bolagsskatt på 40% innan Trumps presidentskap och Biden bör ha medvind för att återställa skatten om de har EU i ryggen. Skatteparadis i mindre länder håller inte för pressen från större länder på sikt och bör därför inte bli ett väsentligt problem.


Vi kan inte låta skatten bli mer regressiv, låta ojämlikheten växa och underminera statens legitimitet, det förlorar alla på i längden. Engagera dig i frågan i din förening och tala med dina politiska företrädare om skatterna. Det kommer behövas för jämlikheten, rättvisan och välfärden!


Jesper Persson, (S) Norrbotten

Källor:


https://ekonomistas.se/2018/03/06/hur-lange-kommer-vi-att-ha-en-bolagsskatt/ https://www.ekonomifakta.se/fakta/skatter/skatt-pa-foretagande-och-kapital/bolagsskatt/ https://www.bjornlunden.se/aktiebolag/bolagsskatt__766 https://handelsnytt.se/2021/03/25/lista-handelsforetagen-som-fatt-mest-omstallningsstod-hm-ov erlagsen-etta/

Share

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *