När människovärde reduceras till en kostnadskalkyl

calculator-385506_1280

Flyktingdebatten har blivit en diskussion om kostnader, snarare än om rättigheter. Förbundsstyrelsens Roshan Yigit oroas av konsekvenserna när principen om människovärde inte längre upprätthålls.

 

Under den senaste tiden har debatten om svenskt flyktingmottagande alltmer kommit att handla om huruvida flyktingar ska betraktas som vinstaffär eller förlustaffär för samhället. Debatten har förskjutits från att handla om att asyl är en mänsklig rättighet till att de människor vi tagit emot till Sverige kan bli en nettovinst eller nettoförlust för samhället. Det finns flera skäl till att vara kritisk till en sådan debatt.

 

I debatten klumpas flyktingar ihop utan hänsyn till att de är människor som bär på ett människovärde och därmed har rätt till vissa mänskliga rättigheter precis som alla andra samhällsmedborgare. Följden blir en avhumanisering som inte enbart innebär ett avsteg från principen om alla människors lika värde men också skapar grogrund för motsättningar där det kanske starkaste exemplet är de många flyktingförläggningar som den senaste tiden har fått utstå attentat.

 

Det finns viktiga fördelar i att lyfta upp problem som innebär hinder i etableringen och hur dessa ska lösas politiskt. Även en sådan debatt behöver i grunden föras utifrån en positiv människosyn där nyanlända – precis som alla andra – tillerkänns potential att både förverkliga sig själva och bidra till samhället i stort.

 

Debatten måste dock föras ansvarsfullt då det annars riskerar att ge ett ökat utrymme för en mer negativ och cynisk människosyn. Ett exempel på när detta har skett är valrörelsen 2006 där föreställningar om sjuka och arbetslösa som lata och fuskare fick spridning i samhället och som också skickligt utnyttjades av Alliansen som kom till makten. Konsekvenserna av den allianspolitik som därefter följde var förödande för de långvarigt sjuka som gick från en sjukersättning som de kunde leva på över till att leva på socialbidrag och existensminimum. Denna ovärdiga och människofientliga politik fick slutligen ge vika när vår regering avskaffade stupstocken i sjukförsäkringen.

 

I grunden handlar debatten om vilken människosyn som förespråkas. En negativ människosyn där vissa människor grupperas och därefter kopplas ihop med negativa karaktärsdrag har historiskt sett fått katastrofala konsekvenser för dessa människor men också för samhället som helhet då det riskeras att tillämpas på även andra svaga grupper.

 

Vi blir ett moraliskt och etiskt fattigare samhälle när vi inte längre kan ta hand om våra svagaste medlemmar. De som deltar i den offentliga debatten har därför ett ansvar för att principen om alla människors lika värde ständigt upprätthålls.

 

Roshan Yigit

Förbundsstyrelsen

Share

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *