När färre bussturer blir till en klassfråga

Foto: Ant Rozetsky @ UnSplash

Onsdagen den 23:e februari kom norrländska socialdemokratens tidning ut med en artikel om att Bodens kommun kritiserar Kollektivtrafiksmyndighetens beslut att de drar in busslinjer och tåglinjer som går mellan Boden och Luleå samt Älvsbyn och Luleå. De påverkade linjerna är de linjer som går till Luleå tekniska universitet. 

Jag är själv student på LTU och studerar första året och bor i Bodens kommun, vilket även en del andra studenter gör då både Boden och Luleå marknadsförs som städer för studenter. Busstiderna har sedan ett tag tillbaka varit relativt dåliga och vi studenter har behövt åka tidigt på morgonen för att hinna på våra föreläsningar på förmiddagen samt komma sent hem på kvällen. I Boden ska det nu minskas med 14 enkelturer medan en linje helt ska tas bort. Det innebär att bussen till och från universitetet kommer gå ännu mer sällan vilket kommer påverka oss studenter som pendlar. Ännu längre dagar på universitetet i väntan på bussen kommer inte bara påverka möjligheten till vila, det kommer också påverka det psykiska måendet då studenter kommer ha ännu striktare tider att följa. Det kommer också påverka möjligheterna för studenter att ha ett deltidsjobb. 

I Norrbotten pratas det om hur Boden och andra mindre städer ska växa och hur den gröna omställningen ska ske i hela länet. Hur städerna ska byggas ut och fler arbetsplatser skapas. Det pratas också om hur fler och fler studenter ska kunna bo i Älvsbyn och Boden då stadsdelar byggs här för oss studenter, men ändå dras det in på kollektivtrafiken mellan städerna mer och mer. Busskortens priser är så höga så att många av oss studenter som bor utanför Luleå måste stanna hemma någon gång i veckan eftersom vi inte har råd att pendla. I januari drog redan den regionala kollektivtrafikmyndigheten ner på skolskjutsen och länstrafikens rutter och nu kommer fler rutter och tider försvinna. En sån utveckling i ett land där man pratar om grön omställning går inte ihop. Både vi studenter och arbetare ska kunna ta bussen till jobbet och skolan, det ska gå bussar rimliga tider och till ett sånt pris så att det ska vara billigare att ta bussen än bilen, men så är det tyvärr inte i Norrbotten idag. 

Beslutet av kollektivtrafiksmyndigheten att dra in busslinjer påverkar oss studenter över hela Norrbotten och möjligheten för oss att kunna studera och flytta hit upp för studier. Vi studenter som bor i Boden och Älvsbyn måste få tillgång till en trygg kollektivtrafik och till ett rimligt pris. Att kunna studera i Luleå ska inte vara en klassfråga, vilket det blir när studenter inte har råd att åka till skolan eller bo närmare universitetet. Alla ska kunna ha råd att åka buss, ingen ska behöva tacka nej till ett deltidsjobb för att bussar inte går hem innan 13 eller efter 18.30.Inte en enda student ska behöva stanna hemma från en föreläsning för att ekonomin inte går ihop med pendlingen och alla ska få åka busstider som gör att de inte behöver vänta i timmar på universitetet innan föreläsningen. Busstrafiken mellan städer ska inte vara en klassfråga.

Wilma Myllyoja

UNIKUM

Share

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *