Myanmar gick till val, men vägen till demokrati kvarstår


Den 8 november gick Myanmar till val för att utse representanter till båda kamrar i parlamentet, men också regionala- och delstatsförsamlingar. Det är det första valet sedan Aung San Suu Kyis parti National League for Democracy (NLD) vann majoritet i parlamentet i valet 2015, vilket ledde till att hon 2016 blev Myanmars statskansler och ledare. I skrivandes stund har inget officiellt valresultat fastställts ännu  då röster fortfarande räknas, men det verkar som att NLD går mot en majoritet i parlamentet och att Aung San Suu Kyi kommer sitta kvar som statskansler. 

Foto av Sven Scheuermeier från Unsplash

Värt att komma ihåg är dock att Myanmar, trots vissa reformer i rätt riktning, ännu inte är en fullvärdig demokrati. Konstitutionen från 2008 allokerar 25% av platserna i parlamentet till militären, vilket gör konstitutionella ändringar svåra att driva igenom. Ändring av konstitutionen försvåras ytterligare då 66% av parlamentarikerna behöver godkänna föreslagna ändringar. Dessutom innehar militären betydelsefulla ministerposter, inklusive ministerposterna för gränser, försvar och inrikesfrågor. Det internationella samfundet gör således rätt i att kräva militären på ett fredligt överlämnande av all politisk makt. Militären i Myanmar måste underställa sig en folkvald regering som svarar inför ett folkvalt parlament och genast upphöra med våld och kränkningar mot mänskliga rättigheter. Bland annat Human Rights Watch har rapporterat om massmord och sexuellt våld i delstaten Rakhine. Det finns också bilder från hur byar bränts ner i Rakhine. Dessa uppgifter styrks av FN:s särskilda rapportör Yanghee Lee. Vad som sker i Rakhine utgör brott mot mänskligheten och klassas som krigsbrott. 


Regeringen, som leds av fredspristagaren Aung San Suu Kyi, har inte levt upp till förväntningarna från det internationella samfundet. Pressfriheten respekteras inte, vilket tar sig uttryck i fängslande av journalister och censur av tv-tal och traditionella och sociala medier. Kandidater har också blivit diskvalificerade på osakliga grunder av Myanmars valkommission som styrs av NLD. Inte heller medborgerliga rättigheter säkerställs från statens sida, då valet ställts in i vissa delar av landet trots att konfliktnivån varit lägre under året. Det har påverkat ca 2 miljoner väljare i landet. 


En särskilt utsatt folkgrupp är onekligen Rohingya, som förlorade rätten till medborgarskap i samband med en lag som stiftades under militärregimen 1982. Till följd av detta blev de i praktiken statslösa och exkluderade från till synes demokratiska processer. Rätten till medborgarskap är en grundpelare i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna som alla medlemsstater förbundit sig till. Många Rohingyas är fortfarande på flykt sedan militärens etniska rensning i delstaten Rakhine hösten 2017. Genom att neka FN:s utredare visum 2017 samt olika uttalanden från Aung San Suu Kyi, exempelvis i domstolen i Haag 2019, har hennes regering möjliggjort och blivit medskyldiga till att våldet mot Rohingyas fortsätter. 


Sverige måste fortsätta att driva på ett aktivt arbete internationellt för att öka pressen på militären och regeringen i Myanmar. Militärens våld och brott mot mänskliga rättigheter måste upphöra och regeringen i Naypyidaw måste ta ansvar för folket Rohingya genom att bevilja dem rätten till medborgarskap och rätten till att få återvända till sina hem i Myanmar och leva utan diskriminering och våld. 


Först när militären upphört med sitt våld och underställt sig parlamentet och regeringen finns en möjlighet till verklig demokrati. Staten måste också garantera rätten att delta i demokratiska processer för alla i Myanmar, respekterar grundläggande principer om yttrande- och åsiktsfrihet samt har en folkvald regering som svarar för ett folkvalt parlament. I söndags gick Myanmar till val. Låt oss hoppas att folket i Myanmar en dag får göra det i ett fritt, öppet och demokratiskt land där alla i landet får rösta.  


Sofia Hvittfeldt, förbundsstyrelseledamot och ansvarig för miljö- och klimatfrågor


Adonay E. Kidane, förbundsstyrelseledamot och ansvarig för internationella frågor 


Källor:

Myanmar: Aung San Suu Kyi’s party wins majority in election, BBC, 15/11/2020 

Myanmars regering behåller makten trots folkmordsanklagelser, Omvärlden, 11/11/2020 

Myanmar (Burma) | Country Page | World, Human Rights Watch  

Villages burned and civilians killed in Myanmar as Rakhine State conflict escalates, Amnesty International, 20/10/2020 

Myanmar: “Possible war crimes and crimes against humanity ongoing in Rakhine and Chin States” – UN Special Rapporteur Yanghee Lee, OHCHR, 29/5/2020 

Human Rights Council opens special session on the situation of human rights of the Rohingya and other minorities in Rakhine State in Myanmar, OHCHR, 5/12/2017

Amnesty namnger ansvariga för brott mot mänskligheten i Myanmar, Amnesty, 5/7/2018 

Myanmar’s military: The power Aung San Suu Kyi can’t control, CNN, 6/12/2017 
Myanmar refuses visas to UN team investigating abuse of Rohingya Muslims, The Guardian, 30/07/2017

Share

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *