Media, verkligheten och alla vi andra

"Piled Higher and Deeper" by Jorge Cham www.phdcomics.comMediabevakningen inför val lämnar mycket övrigt att önska. Journalister ska informera oss och skydda oss mot propaganda vilket inte alltid fungerar. Men även resten av samhället måste fundera på hur de ser på samhället och de individer som utgör det.

De ständigt förekommande opinionsundersökningarna kommenterar Dany Kessel på Socialdemokratiska Ekonomklubbens hemsida genom att fråga sig vad som vanligtvis missas. Även Flamman påpekar att det är ett väldigt osäkert opinionsläge. För den som söker en snabbare genomgång rekommenderas serien Piled Higher and Deepers grundkurs i statistik.

Medias arbete ifrågasätts också av journalister som startat en granskande blogg under pseudonymen ‘Den allierade journalisten’. De skriver  i Aftonbladet. Andra områden som journalister och media kritiseras för är ekonomibevakningen. Dagens Industri sågas jäms med fotknölarna på bloggen finansporr av Benjamin Dodd. I SvD skriver Fred Andersson om sociologen Bourdieus forskning avseende journalister och deras verksamhet och Johan Ehrenberg skriver om manipulation. Klimatet som för mindre än ett år sedan var högst upp på alla löpsedlar har nu försvunnit i rapporteringen. Ska det vara upp till bloggare att ideellt stå för bevakningen av miljöpolitiken?

Själv kan jag tycka att det vore bra om Alliansens politik granskades ur ett hälsoperspektiv. Detta skriver jag om i Läkartidningen där jag uppmanar Läkarförbundet att våga stå upp för läkaretiken. Flera läkare har hört av sig och varit väldigt positiva. Två andra verkar i kommentarsfältet tycka att folkhälsa, och politiken som påverkar den, inte är en fråga läkare bör befatta sig med. De verkar också anse att man endast är neutral om man håller sig på behörigt avstånd från verkligheten. Barn till lågutbildade och låginkomsttagare förlorar sina föräldrar och morföräldrar i snitt 4-5 år tidigare än resten av samhället i Sverige, idag. Diagrammet visar sociala skillnader i medellivslängd 1986-2007 och är hämtat från Socialstyrelsens Folkhälsorapport 2009 (s19). Den röda linjen visar medellivslängden för de med endast grundskoleutbildning och den mörkt lila de med mer än 12 års utbildning. Alla barn kan inte ha föräldrar med universitetsutbildning så hur vill vi att de ska ha det?

Sociala skillnader i medellivslängd 1986-2007

Media är långt ifrån de enda som behöver se över sitt sätt att förhålla sig till omvärlden.

Skrivet av Jesper Alex-Petersen, Libertas redaktion

Share

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *