Marcus Nilsson: Stå fast vid beslutet om att inte exportera vapen till diktaturer

Stefan-Lofvenw

Foto: Pontus Orre

 

Supervalåret 2014 är över oss. Med en knapp månad till EU-parlamentsvalet börjar den första av årets två valrörelser att rulla igång. Men vad vill då Socialdemokraterna, vilka frågor prioriteras?

 

I vad som för närvarande kan tyckas vara en perifer del av valfrågorna har Svenska Freds dragit igång en kampanj – Vapenvalet. Med beslutet från Socialdemokraternas kongress i fjol, att verka för ett förbud mot krigsmaterielexport till diktaturer, torde åtminstone delar av partiets ställningstagande vara tydligt.

 

I framtidskontraktet som antogs på kongressen i Göteborg för ett drygt år sen framgår det tydligt att Socialdemokraterna ska arbeta för en modernisering av regelverket kring vapenexport. Detta regelverk ska förhindra export av vapen till diktaturer och till länder som kränker mänskliga rättigheter.

 

Tyvärr lyser S-kandidater med sin frånvaro i frågeenkäterna. För närvarande rör det sig om 2 % av våra riksdagsledamöter som har svarat, det enda partiet som har sämre svarsfrekvens är M. Hos MP kan vi se att 80 % har svarat och bland dessa återfinns båda språkrören med. Från SD, C och V återfinns svar från deras respektive försvarspolitiska talespersoner.

 

Men varför är vapenvalet viktigt? Statistiken visar tydligt att det skett en förändring inom svensk export av krigsmateriel. Exporten av svenska vapen till icke-demokratier har ökat med 65 % sedan millennieskiftet. Under samma period har exporten till länder som befinner sig i direkt väpnad konflikt, antingen internt eller med ett annat land, ökat explosionsartat. År 2000 gick 2,8 % av den svenska vapenexporten till denna typ av länder medan samma siffra år 2012 var drygt 32 %.

 

Med beslutet att anta formuleringarna i framtidskontraktet skickade kongressen en tydlig viljeyttring till partiets ledning, inte minst till våra representanter i Exportkontollrådet (EKR) och krigsmaterielutredningen (KEX). Låt oss nu vara tydliga med detta också inför det kommande riksdagsvalet, genom att besvara enkäten för vapenvalet och signalera till våra väljare att en Socialdemokratiskt ledd regering efter 14 september kommer att följa kongressens beslut.

 

Marcus Nilsson

Vapenvalet, Svenska Freds
Share

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *