Mäns våld mot kvinnor känner inga nationsgränser

Foto: Michelle Ding/Unsplah

Ungefär 50 procent av världens befolkning är kvinnor. Kvinnor från Afghanistan, kvinnor från Chile och kvinnor från Sverige. Kulturerna, religionerna och språken skiljer sig, men en sak förenar alla kvinnor: utsattheten, ojämlikheten och sexuella trakasserier. Kampen för jämlikhet är långt ifrån över. Trots många framsteg för kvinnors rättigheter, ser vi hur alltför många länder går bakåt i tiden.

Orättvisorna mot kvinnor världen över ser vi överallt. En rapport från WHO 2013 visade att ungefär en tredjedel av alla kvinnor i världen har blivit utsatta för sexuellt våld eller misshandel. Vanligaste är att kvinnor blir utsatta av en närstående. Trots att kvinnors utsatthet är uppenbar valde Turkiet år 2021 att lämna Istanbulkonventionen, ett juridiskt bindande avtal mot våld mot kvinnor. Det är ett svek mot alla kvinnor i Turkiet. Det är extremt beklagligt att ett avtal som initierades i Turkiet nu fått samma land att backa från denna viktiga konvention. Runt omkring i Europa ser vi högerextrema krafter som är på frammarsch med en tydlig agenda. Agendan går ut på att trycka ner kvinnors rättigheter till sin egen kropp, bland annat genom abortförbud.

EU och FN har en viktigt roll för att stärka kvinnors ställning världen över. I EU finns det ett utskott som jobbar specifikt med kvinnors rättigheter, FEMM, som bland annat verkar för att  EU-kommissionen ska lägga fram lagförslag som ska leda till ökad jämställdhet. 2015 tog utskottet fram en jämställdhetsstrategi, med syftet att stoppa våldet mot kvinnor samt stärka kvinnors ställning i samhället.  Denna strategi röstade flera högerpopulistiska partier emot, bland annat Sverigedemokraterna enligt Susanna Kirkegaardens rapport  ”När de tror att ingen ser – en granskning av Sverigedemokraterna i Europaparlamentet 2014–2019”.

2021 röstade SD och KD gult till en rapport om att kriminalisera mäns våld mot kvinnor i hela EU,  enligt VoteWachEurope. Det är tydligt att det finns allt för många partier i EU som arbetar emot reformer och försvårar det arbete som kan förbättra kvinnors rättigheter. Vi behöver istället fler reformer som kan stoppa mäns våld mot kvinnor och som stärker kvinnors rättigheter på nationell som på internationell nivå. Vi ser att regeringens feministiska utrikespolitik har stöttat kvinnor runt omkring i världen och gett goda resultat, bland annat genom stöttningen av flera kvinnliga parlamentariker och entreprenörer, färre fall av mödradödlighet och mer resurser för jämställdhet samt kvinnors och flickors rättigheter. Det här arbetet är helt centralt om vi ska gå mot en mer jämställd värld. 


Erika Frank, internationell ledare för SSU Norrbotten.

Lara Badinson, internationell ledare för S-studenter.

Emma Lindblad, ordförande för SSK.

Källor:
WHOs rapport från 2013: 9789241564625_eng.pdf;jsessionid=5F14267543EDEED6DDAB7CEC87EDE7E8 (who.int) 

Hur SD röstade, de röstade gult 2021 16 september på att kriminalisera mäns våld mot kvinnor:Jessica STEGRUD – VoteWatch Europe 

Hur KD röstade, de röstade gult 2021 16 september på att kriminalisera män våld mot kvinnor: Sara SKYTTEDAL – VoteWatch Europe 

Internationell kvinnorättsorganisationen. Källan till att FEMM tog fram en jämställdhetsstrategi år 2015: Jämställdheten inte i topp på EU:s agenda (kvinnatillkvinna.se) 

En rapport om hur Sverigedemokraternas politik påverkar kvinnor i Sverige och Europa: SD är är ett kvinnofientligt parti

Share

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *