Mångfald på lika villkor

Grunden till Uppsala Universitets inkvoteringssystem till juristprogrammet var en kombination av den usla mångfalden inom rättsväsendet och de i förarbeten gjorda anmärkningarna om att mångfalden inom den högre utbildningen måste breddas. Om människor inte känner igen sig i rättsväsendet löser man sina konflikter på annat sätt vilket är mycket olyckligt. Antagligen insåg den juridiska institutionen att det var dags att utnyttja möjligheten att påverka mångfalden på ett effektivt sätt  – något jag tycker är bra!

Faktum kvarstår att den sociala snedrekryteringen till högskolan är grunden till arbetslivets snedrekrytering av socialt underrepresenterade grupper. I förra numret av Libertas skrev jag artikeln ” Viljan som skiljelinje” där jag enkelt drog slutsatsen att det enda som skiljde den norska och den svenska socialdemokratin var viljan att kvotera in kvinnor i bolagsstyrelser. Norrmännen har det som svenskarna saknar, nämligen viljan! Samma situation råder i det aktuella läget, nämligen att bara om lagstiftaren har viljan att förändra kan en förändring genomföras.

Skrivet av Ranj Bafri, redaktionsmedlem Libertas

Share

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *