Malin Hanson: Med en ny regering kan Sverige skapa ett socialt hållbart Europa

Den ekonomiska krisen har fört EU till randen av en institutionell härdsmälta. Åsikterna om hur EU ska utvecklas eller inte utvecklas går isär. Å ena sidan finns de som förespråkar en gemensam skattepolitik för euroländerna och en europeisk bankunion. Å andra sidan de som i likhet med Storbritanniens premiärminister David Cameron hintar populistiskt om att eventuellt helt lämna samarbetet.

Riskerna med ett uppdelat Europa

Sannolikheten att vi får ett tvådelat, eller rentav tredelat, Europa ökar i takt med att förtroendet länderna emellan minskar. Risken att vi får ett a-lag och ett b-lag likaså. Det är en farlig väg att gå som hotar den sammanhållning inom unionen som trots allt finns idag. Man får komma ihåg att EU, sett ur ett längre historiskt perspektiv, är ett relativt nytt projekt med en brokig skara aktörer som deltagare. Att bryta upp unionen i flera läger skulle riskera att urholka förtroendet för EU som en global aktör. En sådan utveckling skulle också kunna leda till ökad nationalism och protektionism à la 1930-talet. För Sveriges del skulle en uppdelning av EU kunna leda till att vi tvingas lyda under beslut som euroländerna, i majoritet i EU, fattar, utan att själva kunna påverka den förda politiken.

Reinfeldt och Cameron sitter inte på lösningarna

Hotet om ett splittrat EU är inte anledning nog att gå med på odemokratiska förslag som att flytta makten över våra skattemedel till Bryssel eller Frankfurt. Men det är anledning nog att fundera över institutionella lösningar som gynnar alla, i stället för att som Reinfeldt söka sig till Camerons konservativa retorik.  Reinfeldts vurm för Cameron är inte bara osmaklig, den är också inkonsekvent.

Efter senaste toppmötet i Bryssel framförde Reinfeldt inför den svenska riksdagen budskapet att ”det handlar framför allt om att säkerställa att Europa vidtar rätt åtgärder för att återskapa tillväxt och sysselsättning, om att Europa än en gång kan hävda sig i konkurrensen på den globala marknaden”. Men hur exakt tänker han sig att detta ska ske? Cameron kanske kan dela med sig av sina skygglappar, men några lösningar kommer knappast komma från London i dagsläget.

Sverige kan driva på en annan utveckling – med en ny regering

Krisen förvärras, arbetslösheten stiger (i Sverige snabbare än i något annat EU-land!) och fattigdomen breder ut sig. Mitt i allt detta tycks den svenska regeringen helt ha gett upp ambitionen att föra Sverige närmare EU. Vi skulle kunna spela en viktig roll i arbetet för att skapa ett socialt och hållbart Europa. Vi har fortfarande möjlighet att ena länder och aktörer som vill stärka det europeiska samarbetet utan att försaka demokratin. För det behövs en ny regering och en vilja att skapa ett mer socialt och demokratiskt EU.

Malin Hanson

Redaktör SSU:s idépolitiska tidskrift Tvärdrag

Share

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *