Magnus Nilsson: Hög tid att individualisera föräldraförsäkringen

Den avgående jämställdhetsministern Nyamko Sabuni lämnar efter sig ett Sverige vars rykte som föregångsland inom jämställdhet söndertrasats. Årets SCB lathund om jämställdhet visar att den svenska jämställdheten stagnerat. Det är fortfarande övervägande kvinnor som står för det obetalda hemarbetet. Problemen med ojämna uttag av föräldraförsäkring och ojämställd lönesättning kvarstår; inkomstklyftorna mellan män och kvinnor har till och med ökat.

Det är därför glädjande att nytillträdde jämställdhetsminister Maria Arnholm redan i sina första intervjuer klargör att hon är uttalad feminist och att hon är villig att diskutera frågan om antalet vigda pappamånader i föräldraförsäkringen. Föräldraförsäkringen är och förblir vårt lands viktigaste jämställdhetsfråga.

På många jämställdhetspolitiska områden ser vi att en tydlig förändring inträffar runt 30 års ålder, det vill säga i samband med att de flesta förväntas skaffa barn. Kvinnor halkar efter i löneutvecklingen, tar ett större ansvar för det obetalda hemarbetet och ökar sin sjukfrånvaro. Att kvinnor är borta längre från jobbet än sina manliga kollegor har inte bara betydelse under själva ledigheten utan får långtgående konsekvenser för hela yrkeslivet. 2011 betalades 76 % av all föräldrapenning ut till kvinnor. Samtidigt står kvinnors inkomstnivå och stampar på 70 % av männens. Patriarkala strukturer har bitit sig fast och nuvarande reformer har nått vägs ände.

Vägen framåt är en delad föräldraförsäkring; en så kallad individualiserad föräldraförsäkring. Detta skulle innebära att ansvaret för barnuppfostran delas lika och att hälften av dagarna tillfaller vardera vårdnadshavaren. Möjligheten för familjer att planera ett ofta stressigt liv med såväl arbete som barn är givetvis viktigt att ta i beaktande, men om inte båda föräldrarna tar lika ansvar för barnen kommer vi aldrig kunna nå ett samhälle med lika livschanser oavsett kön. I nuvarande tempo har TCO beräknat att det kommer ta minst 50 år innan vi har ett jämställt uttag av föräldraledigheten. De senaste siffrorna visar t.om på en inbromsning i antalet månader som papporna tar ut.

Detta är en fråga som är otroligt viktig för alla feministiska partier att uppmärksamma. Socialdemokratiska Studentförbundet kommer att driva frågan om en individualiserad föräldraförsäkring inför Socialdemokraternas kommande partikongress. Men framförallt ligger bollen hos den nyvalde jämställdhetsministern. Att Arnholm kallar sig liberal feminist är positivt men det krävs också att hon går från ord till handling. Förhoppningsvis förlamas hon inte av sina allianskollegor, som hittills visat ett totalt ointresse för svensk jämställdhet.

Magnus Nilsson, ordförande Socialdemokratiska studentförbundet

Share

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *