Magnus Nilsson gästbloggar om studenters villkor

Vid ett seminarium arrangerat av Saco Studentråd gavs jag tillfälle att diskutera studenters situation efter avslutade studier. Vad händer efter examen? Hur kan man säkerställa att studenters kunskap och kompetens tillvaratas på arbetsmarknaden? Och hur kan denna grupps rättigheter stärkas i tider av hög arbetslöshet? Jag ser här två viktiga områden som man helst bör tala om var och ett för sig.

Det gäller dels problem kopplade till det långa sommaruppehållet. Det är svårt för studenter att under denna period hitta meningsfulla försörjningsalternativ eller sommarkurser med hög kvalité och relevans för den utbildning man läser. Ett frivilligt treterminssystem skulle kunna förbättra situationen för landets studenter så som den ser ut idag. Den som känner att hon eller han orkar kan studera över sommaren och blir med ett sådant upplägg snabbare färdig med sin examen. Lösningen med tre terminer har föreslagits från många håll men för att det ska fungera måste givetvis lärosätena bli mycket bättre på att finna nya lösningar på de problem som studenterna möter.

Inspiration till hur man kan reformera studiemedelssystemet och göra det mer flexibelt kan med fördel hämtas från vårt grannland Danmark. Där tillåts studenter bland annat att ta studiemedel under sommaren oavsett om man väljer att studera eller praktisera. Ett sådant system skulle kunna vara intressant för Sveriges del.

Ett större och allvarligare problem än sommaruppehållet är ändå tiden efter examen. Cirka 11% av dem som läser kurser uppger att de gör det i brist på jobb. Man kan förvisso tycka att det är bättre att läsa in lite extra kurser än att gå arbetslös men det är ändå djupt problematiskt att så många studenter känner sig tvingade att stanna på högskolan eftersom att de inte hittar jobb.

S-studenter vill hitta nya lösningar för att övergången från studier till arbetsliv ska fungera så smidigt som möjligt En lösning som vi tagit ställning för är den så kallade S-kassan, helt enkelt en A-kassa för studenter. Men åsikterna om hur övergången mellan studier och arbetsliv bäst ska utformas går i sär. Saco har i en utredning av Maria Noleryd föreslagit att man istället borde införa möjligheten till att läsa en “fri kurs” som i praktiken skulle innebära att man efter avslutade studier med studiemedelsstöd får tid att söka arbete eller slutföra det examensarbetet som så många studenter har hängande efter sig.

Exakt hur man tekniskt löser problemen är kanske inte det viktigaste, även om alla de olika förslagen har sina för- och nackdelar. Däremot är det hög tid att vi vågar bryta oss ur den retoriska myten om arbetslinje. Moderaternas arbetslinje innebär till syvende och sist bara att du ska tvingas ta vilket jobb som helst så fort som möjligt. Det är varken smart för den enskilde individen eller för samhället i stort.

S-studenter vill se en arbetslöshetsförsäkring för studenter som hjälper den nyutexaminerade studenten att hitta rätt jobb, inte bara ett jobb vilket som helst. Diskussionen om studenters villkor och anställningsbarhet kommer fortsätta även efter Almedalsveckan. Men klart är att en arbetslöshetsförsäkring för studenter i någon form måste till, för studenternas skull men också ur ett bredare samhällsperspektiv.

Magnus Nilsson, ordförande S-studenter

Share

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *