Lotta Paulson recenserar boken Född fördömd

Född fördömd, Romerna ett europeiskt dilemmaUndertiteln till Irka Cederbergs eminenta bok om romerna i Europa anspelar på Gunnar Myrdals An American dilemma från 1944 som behandlar de svartas situation i USA. Trots alla vackra ord om mänskliga rättigheter förmår Europa inte skydda sin egen stora romska minoritet. Cederberg frågar sig hur länge det skall behöva dröja innan romerna börjar betraktas som jämlikar värda att omfattas av de höga ideal som präglar den europeiska retoriken på området. Enligt en rapport från Diskrimineringsombudsmannen 2004 har antiziganismen, till skillnad från antisemitismen, aldrig ifrågasatts utan fortlever.

I Född fördömd försöker Cederberg gå till botten med antiziganismen i Europa. De drygt 200 sidorna är fullspäckade med såväl historiska som samtida uttryck för förföljelse och förtryck av europas romer. Från 1500-talets lustjakt på romer i det Habsburgska riket till nazisternas utrotningsläger och den misär som präglar vardagen för de miljontals romer – många utan medborgarskap – som idag lever under slumliknande förhållanden i utkanterna av alldeles för många europeiska städer.

Idag bor uppskattningsvis 10-12 miljoner romer i Europa. Majoriteten av dessa tampas dagligen med fördomar som det sedan länge är tabu att uttrycka om andra folkgrupper. Maria Leissner, tidigare ordförande i delegationen för romska frågor, har en gång sagt att det inte finns någon skamgräns för negativa uttalanden om romer och det verkar vara sant. Vilken annan folkgrupp är det, fortfarande i vårt årtusende, okej att ge karaktärsdrag som: per definition kriminella, socialbidragsfuskande eller bara obotligt oförmögna att integrera sig i samhället?

Cederberg, som har varit engagerad i romfrågan i över 20 år, är arg men saklig och hon ställer relevanta frågor. Hur kommer det sig att vi fortfarande tillåter att människor behandlas så här i vårt moderna EU? Varför blir inte reaktionerna skarpare när Silvio Berlusconi bestämmer sig för att jämna romska bosättningar med marken och leker med tanken på att införa speciella id-handlingar för människor med romskt ursprung? Hur kan vi se mellan fingarna med att tusentals EU-medborgare under många år desperat sökt asyl i Kanada för att undkomma förföljelser på hemmaplan? Hur kan man förespråka mänskliga rättigheter i övriga världen samtidigt som miljontals EU-medborgare lever på marginalen utan adekvat tillgång till utbildning, sjukvård eller drägliga bostadsförhållanden utan att någon verkar reagera?

Irka CederbergCederberg är påläst och hennes angelägna budskap väl underbyggt. Jag läser Född fördömd med blossande kinder. Lite extra blossar de när jag läser om det svenska inreseförbudet för romer som gällde 1914-1953 och som effektivt hindrade romer att söka tillflykt undan förintelsen i vårt land. Jag skäms över att jag faktiskt inte visste om den här lagstiftningen, men det är egentligen inte mitt fel. Jag inser med drabbande kraft att den svenska skolan har stora brister. När jag gick i högstadiet och gymnasiet läste vi om förintelsen varje år, men romerna nämndes bara i förbigående. Inte heller talades det något om situationen för romerna i dagens Sverige – och kanske är det just därför som Maria Leissners påstående träffar så rätt. Utan en aktiv debatt och kunskapshöjande insatser om romerna redan i skolan lämnas gott om utrymme för schablonartade beskrivningar, fördomar som tillåts bli etablerade sanningar och renodlad rasism. Född fördömd är en av de viktigaste böckerna som getts ut i Sverige på senare tid, och den borde vara obligatorisk läsning för alla skolelever.

Text av Lotta Paulson, student freds- och konfliktkunskap

Share

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *