Likvärdig utbildning?

classroom21

På dagens högskolor och universitet finns det stora orättvisor i fördelningen av resurser. Utbildningar värderas olika, vilket gör att vissa inte är lika mycket värda som andra. Ska vi ha det så? Foto: fsg.org

 

På många högskolor och universitet i Sverige fördelas resurserna olika mellan programmen och kurserna. Ofta läggs det mer pengar hos ekonomiska och tekniska linjer, medan humaniora för stå med mindre. Det här leder till att de studenter som får mest har mer tid med sin handledare och föreläsare och kan ha flera föreläsningar och seminarium om dagen, vilket underlättar deras utbildning. Med mycket tid med läraren får studenter mer hjälp och mer tid att lära sig.

 

I den andra vågskålen finns de utbildningar som inte anses lika högt prioriterade. Där man har få föreläsningar; knappt två i veckan. Humaniorastudenterna har lite tid med sina lärare och får jobba med böcker som inte alltid är av ett pedagogiskt slag. Detta gör att det blir svårare för denna grupp att klara sin utbildning då de inte har samma möjligheter som de favoriserade utbildningarna.

 
Studentens val av utbildning ska inte vara ett val till hur man ska behandlas som student. Utan valet till högskola/universitet ska vara det du vill göra i framtiden. Du ska inte känna som student att du inte är lika mycket värd som andra studenter för att högskolan/universitetet inte lägger samma resurser på dig som de gör på andra utbildningar. En humaniorastudent ska ha lika mycket rätt, och bli lika mycket hörd som en ekonomistudent.

 
Vi vill minska dessa klyftor mellan utbildningarna så att alla kan få fler föreläsningstimmar och att alla kan få god kvalitet på sin utbildning. Alla utbildningar ha samma möjligheter. Den tiden som utbildningen kräver ska man få med sin lärare. Alla studenter ska känna att deras utbildning är lika mycket värd som alla andras. Vi socialdemokratiska studenter vill se en jämnare fördelning av resurserna så att alla, så väl civilekonom som socionom, ska få samma möjligheter. Med detta ökar studentens chans till lärande oavsett vilket program hen studerar.

 
Vi s-studenter vill framåt. Med jämnare fördelning av resurser i högskolan går vi framåt mot ett kunnigare samhälle. Vi vill gå till en tryggare gemenskap där alla studenter är lika värda. Vi vill ge studenter en stark framtidstro, då varje utbildning är lika viktig för vårt samhälle.

 

 
Malin Anell
Ordförande Axis Mundi, S-studenter Kalmar

Share

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *