Libertas seminarium om Urban Allemansrätt finns uppe på Youtube

Vi vet vad en allemansrätt i skog och mark är. Men i takt med en ökande urbanisering är det lika viktigt att tala om en urban allemansrätt. Hur ser en urban allemansrätt ut? En del av att leva i en stad är att mötas, få nya intryck och inspireras. Men vad händer i en stad som är alltmer segregerad? Där transportsystemet blir alltmer otillgängligt och dyrt? Där stadsplaneringen utgår från den yrkesarbetande och köpstarka mannen?

Utifrån Libertas nummer om urban allemansrätt höll Libertas seminarium om allas rätt till staden på Socialistiskt Forum den 1 dec på ABF i Stockholm. Youtube-länk: Libertas seminarium om Urban Allemansrätt, Socialistiskt forum 1/12

Medverkande: Hugo Röjgård, ordförande för Graffitifrämjandet och konstvetare, Emilia Bjuggren, viceordförande Stockholms idrottsnämnd och socialdemokratisk stadshuspolitiker, Christian Tengblad, planka.nu och författare till boken Trafikmaktordningen och Lisa Deurell, arkitekt och ordförande för Kvinnors byggforum.

Samtalsledare: Elinor Odeberg, redaktör Libertas

Share

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *