Kring Tysklandstemat

Nästa nummer av Libertas, 2 2009, innehåller ett temablock om Tyskland och tysk politik. Tyskland är ett av Europas största och viktigaste länder och ligger oss geografiskt nära och historiskt sett har Tyskland och Sverige också haft många kulturella kopplingar. Men i den politiska debatten idag liksom i kulturdebatten har det anglosaxiska en särställning, och tysk politik är inte något som diskuteras så mycket här i Sverige.
Därför tycker jag att det är väldigt roligt att vi har ett tema om tysk politik i Libertas. Dessutom är ämnet aktuellt eftersom Tyskland i år har ett “supervalår” med val till parlamentet bundesdagen, val till Europaparlamentet, val till president, och val i fem delstater (Bundesländer).

Liksom Sverige är Tyskland idag politiskt sett i ett slags post-nyliberalt tillstånd. Nyliberalismen som ideologi är åtminstone tillfälligt besegrad samtidigt som under 2000-talet socialdemokratin varit ett liberaliserat parti – i Tyskland uttalat så med Gerhard Schröders “nya mitten”-motsvarighet till Tony Blairs “New Labour” i Storbritannien – som delvis alienerat sina egna väljare med nerskärningar i välfärdsutgifter, nedskärningar i Tyskland betecknade och symboliserade av begreppen “Agenda 2010” – Schröders strategi för förnyelse av den tyska välfärdsstaten – och “Hartz IV” – ett led i Schröderregeringens omgestaltning av den tyska arbetsmarknaden. I Tyskland har missnöjet med Schröderismen bland annat tagit sig uttryck i det sedan 2005 nya vänsterpartiet Die Linke som bildades genom en sammanslagning av västtyska vänsterpartiet WASG och det östtyska fd kommunistpartiet PDS.

I Libertasnumret kommer vi antagligen & förhoppningsvis ha artiklar på temat om: supervalåret, den kristdemokratiska men inte helt stockkonservativa familjeministern Ursula von der Leyen och förändringarna (“försvenskning”?) i tysk familjepolitik idag, Ferdinand Lassalle, de tyska ungsocialisterna Jusos och deras politiska diskussion idag, vänstertankesmedjan Rosa Luxemburg Stiftung och deras arbete med marxism och Marx Kapitalet, och så vidare.

I veckan träffade jag av en slump en kille från den brittiska vänstertankesmedjan, knuten till vänstern inom Labour, Compass, och han berättade bl a att de har ett projekt tillsammans med den socialdemokratiska tyska stiftelsen (“för politisk bildning” – tyska ABF/tankesmedjor/etc-motsvarigheter är lite olika de som finns i Sverige tror jag) Friedrich Ebert Stiftung, ett projekt som handlar om att återuppfinna (det begreppet använde han inte) socialdemokratin som progressiv kraft efter nyliberalismen och efter 90-talssocialdemokratins anpassning till densamma (Blair, Schröder, Persson). Det låter väldigt spännande tycker jag, och i linje med mycket vad s-studenter intresserar sig för idag. Ska se om jag får tag på nån från det projektet att prata med till Libertasnumret.

Så länge vill jag uppmana presumtiva skribenter med ett intresse för Tyskland, tysk politik, tysk kultur etc att skriva en artikel till vårt Tysklandstema! Deadline är 4 april. – Om man inte alls är intresserad av Tyskland: skriv om något annat till Libertas! Även då är deadline för nr 2 2009 den 4 april.

Jag kan också flagga för att jag håller på att översätta en intervju med de tyska ungsocialisterna Jusos ordförande Franziska Drohsel. Det är en intervju som handlar väldigt mycket om frågor som är relevanta också i Sverige, om vänstern idag, vänsterns debatt, kopplingar mellan det intellektuella och politiken, osv. Den börjar så här:

spw: I Jusos tar återigen en teoridebatt plats. Vad var utgångspunkten för er diskussion och vilka är de teoretiska referensramarna?

Franziska Drohsel: I slutet av 90-talet dominerade den nyliberala tidsandan. Vänstern var i minoritet i samhället och var tvungen att försvara sig. Det har ändrat sig, inte minst eftersom resultatet av en nyliberalt tid, en starkare social uppdelning, är synligt överallt. Att vara vänster är inne igen. Det märker vi unga särskilt och naturligtvis också i förbundet. Men det är oklart, vad vänster idag betyder. Vi har publicerat ett ”tespapper” [Thesenpapier] för att i Jusos bortom dagspolitiken föra debatten om vad som utgör vänsterpolitik. Målet måste vara att oberoende av tidsandan förankra i förbundet det teoretiska kunnande och de teoretiska redskapen för samhällsanalys och därigenom lägga grunderna för vår politiska praxis. I denna debatten kämpar vi om grundpelarna i Jusos självförståelse som vänsterrörelse.

Referensramarna är för oss i första hand tidigare Juso-generationers diskussioner, eftersom svårigheterna med att organisera vänster i SPD inte är nya. Därtill är de marxistiska kategorierna oumbärliga, på grund av deras aktualitet. De senaste åren har spännande diskussioner förts inom vänstern. Om statskritik eller faran av förkortad kapitalismkritik som transportör av reaktionärt ressentiment, allt det är också för oss viktiga diskussioner för vår politik.”

(Intervjun hittas, på tyska, i Jusos publikation Argumente nr 3 2008.)

av Erik Bengtsson, GSHF och Libertas redaktion

Die Zeits temasida om supervalåret: http://www.zeit.de/wahlen/index . (På tyska.) Se t ex Christoph Seils introduktion till supervalåret, “Republik im Dauerwahlkampf” från december 2008.

Der Spiegels engelskspråkiga sida, med en del nyheter om tysk politik: http://www.spiegel.de/international/germany/

Gerry Hassan & Anthony Barnett, “Breaking out of Britain’s neoliberal state” (pdf), Compass januari 2009

Share

7 thoughts on “Kring Tysklandstemat

  1. Pingback: cbd products

  2. Pingback: cbd oil

  3. Pingback: buy levitra

  4. Insufficient funds purchase gabapentin At around 1 a.m. on Wednesday, someone from the Smith home called police to report possible remains in the backyard, according to KABC. Police found a shallow grave about 75 feet from the house when they arrived.

  5. Pingback: ed meds online without doctor prescription

  6. Pingback: viagra generic

  7. Pingback: buy ed pills online

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *