Klipp från Organisationsutredningens forum

Lite lösa klipp från diskussionen på Organisationsutredningens FB-forum som jag skrev om häromdagen:

”Diskussionen om “ålder” kontra “ny” är intressant, och säkerligen ganska provocerande i vissa led – men ändå viktig att lyfta. Vi har många kamrater som börjar engagera sig i partiet långt efter den 35e födelsedagen, och ingen vill väl att deras nya infallsvinklar och perspektiv ska förringas”. – Helen Pettersson (medlem i OU)

Hela organisationen, från arbetarekommunstyrelse till partistyrelse utgår från en drömbild av väl fungerande organisation och en stor kader av alerta partimedlemmar redo att kasta sig över initiativ o kampanjer. Så är icke fallet”. – Peter Andersson

”Öppna partiet även för dem som är “obekväma” dvs har någon form av funktionsnedsättning, men vill vara med och påverka…” – Yvonne Nordlund

Helen Petterson anmärkning är viktig att fundera över. Det har startats en del internutbildningar i partiet som vänder sig till yngre medlemmar. En har en övre åldersgräns på 35 år, vilket kan vara en anledning till att siffran kommer upp. Med tanke på medelåldern i partiet har jag svårt att förstå att man inte direkt applåderar initiativ som syftar till föryngring, men det finns såklart invändningar. Som Pettersson säger kan folk komma in sent i partiet också. De har då exakt samma problem som vi unga upplever med svårpenetrerade strukturer och ett aktivt ointresse från de redan initierade. Dock vore det synd om åldersspecifika utbildningar ses som ett hot. En debattör har till exempel skrivet flera inlägg på temat: kompetens = hög ålder.

Jag tror att det vore en god idé om vi i S-studenter och SSU kunde bidra med förslag som inbegriper även de äldre nykomlingarna i partiet. Risken är annars att diskussionen kantrar över i en kamp mellan unga och gamla om vem som bör representera partiet. Bättre vore om vi kunde hitta gemensamma strategier för bättre rotation i rörelsen. En variant skulle vara att det alltid ska finnas en som inte suttit i riksdagen på någon av de första tre platserna på listorna. Helt åldersneutralt. Och omöjliggör heller inte för distrikten att behålla två seniorer på valbara platser.

Share

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *