Kerstin B. Norén är osammanhängande på Aftonbladet-debatt

Det är synd att hon sprider fördomar om unga i Aftonbladet. Om man ska tro henne själv har hon hämtat all sin information om ungdomar genom att vara mamma. Det är förstås lite vådligt, men inte så farligt om man inte bestämmer sig för att basunera ut det som sanningar för resten av världen. Hennes tes bygger på att barn tutas i att de kan bli vad de vill och vad som verkar trendigast samt att gratisalternativet i form av A-kassa och socialbidrag avhåller unga från att acceptera vanliga tråkiga jobb. Jag vill inte dra några långtgående slutsatser om Kerstin Bengtsson Noréns barn, jag misstänker att hon underskattar dem, men jag känner dem inte. Istället föreslår jag att Kerstin Bengtsson Norén lägger 5-10 minuter på Undomstyrelsens hemsida. Där finns rapporter och undersökningar om ungas situation och attityder som visar att:

“huvudorsakerna till att unga studerar länge [är] att de vill ha ett arbete”

“[s]killnaden mellan äldres och yngres syn på arbete ofta skiljer sig mindre än mellan olika ungdomsgrupper som särskiljs av till exempel olika utbildning.”

“de fyra egenskaper som anges i störst utsträckning trevliga arbetskamrater, en bra chef/ledning, bra arbetsmiljö och fast anställning. En betydligt större andel unga anger dessutom att det är mycket viktigt med fast anställning 2007 än 2002.”

Det stämmer helt enkelt inte att ungdomar framför allt vill in i mediasvängen. De vill precis som generationer före dem ha fast anställning och trygg inkomst. I diagrammet nedan återfinns hög status längst ner.

Det förefaller dessutom som om unga har en betydligt mer generös inställning till den äldre generationen än vad den äldre har till den yngre. På frågan om äldre bör pensionera sig så att unga kan komma åt arbeta instämmer fler äldre än yngre. Däremot är det så att:

“[e]n närmare titt på vilka som tycker att det är okej att unga får lägre lön visar att den största förespråkaren, utifrån vilka signifikanta samband som finns, främst är en äldre man som arbetar och aldrig har haft någon erfarenhet av arbetslöshet”

Så Kerstin Bengtsson Norén, även om din problembeskrivning (overklighetens folk, skilsmässor uppmuntras, singellivet glorifieras, anständig A-kassa) får oss att misstänka anknytningar till Kristdemokraterna kanske du bara är en mamma bland många andra som förskräcks av vårt förfall. Jag kan då glädja dig med att det bara är din egen fantasi du ska oroa a dig för. Sydamerikaner har inte rytmen i blodet, tjejer bajsar inte rosa och unga är inte lata.

Jesper Alex-Petersen och Christian Tigerblad
Libertas redaktion

Share

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *