Kan dödläget åter brytas?

US_Wigforss

Här om dagen lyssnade jag till ett seminarium om en av 1900-talets stora samhällstänkare, Ernst Wigforss, den välkända socialdemokratiska agitatorn och ideologen. Seminariet fördes av två australiensiska statsvetare som tillsammans skrivit en bok om Wigforss, och därtill undersökt huruvida hans tankar om samhället och politiken – hans politiska vision – kan vara giltig ännu i dagens moderna samhälle. Ernst Wigforss hade genom hela sin samhälleliga gärning en genomgående röd tråd, färgad inte bara av socialismens idé, utan även av visionen om ett framtidens samhälle där kapitalismen bytts ut mot något annat, ett för människan bättre system byggt på demokrati och jämlikhet på alla plan. Många av de för oss idag självklara samhällsreformerna började som utopiska idéer om något okänt, men samtidigt önskvärt. Tanken om ett välfärdssamhälle ansågs av många till en början som ett experiment, en ouppnåelig dröm, men som till sist  blev en verklighet för de flesta. Ernst Wigforss blandade praktisk politik med de socialistiska idéerna, samtidigt som han lät storartade visioner och drömmar om jämlikhet få utgöra ett framtida mål. Politiken var en blandning av framtidsdrömmar och dagsaktuell verklighet. Han kallade dessa tankar för ”provisoriska utopier”, i den mån att de ständigt måste förnyas, i varje tid omformuleras och prövas på nytt.

 

I dag, snart 40 år efter Wigforss bortgång, känns det på många sätt inspirerande att återvända till hans tankar på nytt, i en tid kantad av massarbetslöshet, ekonomisk kris och ökande samhällsklyftor. För om det är något som uppenbart är en bristvara i dagens politiska samhällsdebatt, är det just avsaknaden på visioner och framtidsdrömmar. Den allmänna debatten talar ständigt om hur vi ska hantera vårt samhälle så som det är, men mycket sällan om hur vi skapar samhället vi faktiskt vill ha. Framtidens tillvaro sträcker sig oftast inom ramen för kommande mandatperiod, undantagsvis något längre, men berör knappast aldrig kommande generationer eller något övergripande mål att sträva mot. ”Det inflytande vi kan öva på framtiden, det utövar vi genom att ändra den verklighet som just nu är.” förklarar Wigforss i ett föredrag från 1925. Trots att årtalet klingar sedan länge forna tider, är den korta meningens innebörd lika aktuell nu som den var då – tanken om att vi själva måste vara den förändring vi vill se, och att varje förändring börjar här och nu.

 

Vårt globala samhälle står inför många stora utmaningar i den kommande framtiden. Utmaningar som på många sätt ifrågasätter vårt nuvarande sätt att leva, vare sig det gäller klimathotet, den globala kapitalismens skeva resursfördelning, eller om man så vill; den grundläggande avsaknad på framtidstro många människor känner som följd av arbetslöshet, eller av andra skäl. Politiken får aldrig stanna upp, luta sig tillbaka och bestå enbart av dagsförvaltande nödvändigheter, utan måste hela tiden våga ifrågasätta sig självt och det nuvarande. För detta krävs en reformistisk och progressiv politik, där vi människor tillsammans tillåts odla nya framtidsdrömmar och visioner om det samhälle vi vill ha.

 

Därför är det nu kanske på sin plats att åter efterlysa en ”provisorisk utopi”, som arbetsmodell för vår framtidsdröm och det samhälle vi vill låta kommande generationer möta. Framtiden måste vara en del av nutidens politik. Utan framtidsvisioner riskerar vi inte bara avsaknad av tilltro, utan också en förlorad möjlighet att skapa den framtid vi vill möta, snarare än att möta den framtid vi skapat. Innebörden av Wigforss ord från 1925 gäller ännu. Behovet av visioner likaså.

 

 

Niklas Johansson, S, SSK, SSU Norrtälje

Share

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *