Kampen om storstadsväljarna

Under tisdagen ordnade Synovate och Fokus ett seminarum, där Nicklas Källebring gav en intressant genomgång av hur väljarna uppfattar vad Synovate kallar “partiernas karaktärsdrag”. Data kom från en större postenkät som Synovate genomför årligen sedan 2000-talets början. I år hade föredragningen fokus på skillnader mellan storstäder och landsbygd, och bjöd på en hel del att begrunda.

Källströms genomgång innehöll till att börja med en del nyttiga upplysningar som satte diskussionen i lite andra proportioner än den vanligen får i den offentliga debatten. De som i strikt mening kan sägas vara “storstadsväljare”, dvs. invånare i Stockholms, Göteborgs och Malmö kommun, är trots allt inte mer än en sjättedel av befolkningen. Om man däremot räknar in det som i bland refereras till som “storstadsområden”, dvs. hela Stockholms län, Göteborgs kranskommuner etc., kommer man upp i närmare 40%. Vidare var också ett viktigt resultat att det faktiskt inte är några som helst skillnader mellan storstad och landsbygd när det gäller vilka frågor man tycker är allra viktigast. Välfärden, sjukvården och skolan hamnar högst överallt. Faktiskt var det bara ett fåtal frågor där det finns en tydlig skillnad. Landsbygden tycker att socialförsäkringsfrågor och (föga förvånande) glesbygdsfrågor är viktigare. I storstäderna tycker man att internationella frågor och flykting- och invandringsfrågor är viktigare än vad man gör på landsbygden. Men ingen av dessa kommer iögonfallande högt upp på någons lista över prioriteringar. Något som hade kunnat nämnas i samma andetag är att Socialdemokraternas nedgång inte är unikt stor i storstäderna. Se Anders S. Nilssons rapport “(S)torstäder” (2009).

När det gäller just Socialdemokraternas partikaraktär kan man notera att vi i allt högre grad uppfattas som ett parti som “står på de svagas sida” och “förstår vanligt folks situation”, men också, kanske lite mer oväntat, är “öppna för nya idéer”. Genomgången innehöll många fler intressanta resultat när det gäller partiernas karaktärsprofil och dess utveckling. För den som vill ha en kopia på de tabeller som visades vid genomgången går det bra att maila opinion.swede@synovate.com.

I den efterföljande diskussionen mellan Lars Stjernqvist (s), Ulrica Schenström (m) och Anders Wallner (mp) diskuterades också vikten av storstadsväljarna mer utifrån idén att storstäder sätter trenderna på sikt, att den som är framgångsrik där idag, förmodligen är det i resten av landet om några år.

Det hela var en charmerat förvirrande tillställning där Schenström menade att det var “substance”, det vill säga “rätt frågor”, som var förklaringen till Moderaternas och Miljöpartiets storstadsframgångar, medan Wallner mer betonade “style”, det vill säga tilltal och/eller medium. Stjernqvist menade att Socialdemokraternas problem med att uppfattas som ett modernt parti har mycket att göra med att vi själva har ifrågasatt många av de stora förbättringar som vi ändå åstadkommit i storstäderna, då han menade att mycket av valfrihetsreformena inom välfärden ändå har varit något gott.
Share

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *