Jämställdhet är viktigare än skattesänkningar

M/KD-budgeten slår särskilt hårt mot jämställdheten, skriver företrädare för Göteborgs socialdemokratiska högskoleförening (GSHF) Bild: Tumisu, CC0

Det är en kvinnofientlig M/KD-budget som Sverigedemokraterna, Liberalerna och Centerpartiet släppte igenom. Det märks dels genom den slopade avdragsrätten för fackföreningsavgifter som slår särskilt hårt mot de kvinnor som trakasseras, utnyttjas och diskrimineras.
 

Men kvinnofientligheten märks också i ambitionen att inte ge Jämställdhetsmyndigheten den finansiering som behövs för dess verksamhet.  Jämställdhetsmyndigheten har bland annat i uppdrag att informera, samordna och ge stöd i genomförandet av den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Detta inkluderar både förebyggande arbete mot våld mot kvinnor och våld i nära relationer, inklusive samkönade relationer. Det innefattar även att göra brottsbekämpningen effektivare. Mer direkt innebär det också mindre stöd och skydd för våldsutsatta kvinnor och HBT-personer.
 

En annan aspekt är den jämställdhetsintegreration som Jämställdhetsmyndigheten ska bistå med till myndigheter och politiska organ på alla nivåer så som kommuner och regioner. Jämställdhetsintegrering innebär analys och information av hur olika beslut och lagar påverkar kvinnor. I en manscentrerad värld som utgår från manliga perspektiv och fokus så är det synliggörandet en avgörande pusselbit i jämställdhetsarbetet. 

Signalen kunde inte vara tydligare: Budgeten av M/KD, som stöds av Sverigedemokraterna, Liberalerna och Centerpartiet, är inte en budget för kvinnor eller för de som inte har. Det är en budget för rika män. Istället för finansiering av jämställdhetsmyndigheten väljer M och KD med hjälp från Sverigedemokraterna, Liberalerna och Centerpartiet att lägga pengar på skattesänkningar för 20 miljarder per år, en skattesänkning som gynnar de rika (eller de som redan har). Gruppen där män är överrepresenterade på grund av arbetsmarknadssegregation och lönegap. 

För oss I GSHF är det enkelt:  Jämställdhetsarbetet går alltid före skattesänkningar för de allra rikaste. Idag bekräftade arbetsmarknadsutskottet beslutet om Jämställdhetsmyndighetens framtid. För oss i GSHF är det självklart att Jämställdhetsmyndigheten ska vara kvar. 

Styrelsen för Göteborgs socialdemokratiska högskoleförening (GSHF)

Share

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *