Jämlik tandvård en självklarhet

 

Den åttonde mars blev det allmänt känt att regeringen tillsatt en ny utredning rörande tandvårdens finansiering – något som gläder oss i Socialdemokratiska studentförbundet. Men vi vill samtidigt höja ett varningens finger.  

 

Tandvårdens finansiering har under en längre tid varit en central fråga för vårt förbund. Vi anser att tandvården ska ingå i den allmänna sjukvårdsförsäkringen. I Socialstyrelsens översiktsrapport ”En god vård?” fastslås att enbart 63 personer per 100 medborgare har gjort en tandvårdsundersökning under 2017. Den främsta anledningen till varför medborgarna avstår att besöka tandvården är ekonomisk – folk har helt enkelt inte råd. Det är därför inte heller förvånande att det är främst lågutbildade, nyanlända och socioekonomiskt svaga grupper likt studenter som avstår från tandvårdsbesöken. Samtidigt är tandhälsan avgörande för individens mående. En dålig munhygien har länkats till ökad förekomst av cancer, hjärt- och kärlsjukdomar samt infektionssjukdomar. Vårt mål måste därför vara att öka tillgängligheten till tandvården genom att undanröja de ekonomiska barriärerna. 

 

Att bredda högkostnadsskyddet, utöka åldersundantagen eller införa obligatoriska tandvårdsavtal är otillräckliga åtgärder. Vårt grundläggande mål är att uppnå ett likartat utfall oavsett vilka vi är, med en god tillgänglighet för samtliga medborgare. Med ett utökat högkostnadsskydd lyckas vi inte i tillräcklig grad undanröja de finansiella barriärer som i dagsläget hindrar en stor andel från att söka tandvård. Att införa obligatoriska tandvårdsavtal skulle missgynna de som idag har en sämre tandhälsa, och kräva kompensatoriska system för att höja lägsta standarder och därigenom undvika att oönskade kostnader för de allra mest utsatta.  De två alternativen kan enkelt uttryckt inte uppnå det önskvärda läge som en socialdemokratiskt ledd regering bör vilja se när det kommer till jämlik tillgång till en central och oumbärlig sjukvård. Att utöka åldersundantagen som idag gör så att barn och ungdomar upp till 22 år får fri tandvård är otillräckligt för att tillgängliggöra tandvården för exempelvis grupper utan gymnasieutbildning.

 

Däremot kan vi se en annan realistisk reform.

 

Det enda rimliga alternativet är att inkludera tandvården i sjukvårdsförsäkringen. Tänderna är inget som kan försummas i väntan på en bättre ekonomi. De behöver regelbunden vård. Att skjuta på omsorgen för sina tänder innebär enbart att man förflyttar kostnaderna till framtiden, där insatserna ofta är större och dyrare för samtliga parter. En jämlik, god tandhälsa kräver en komplett inkludering i sjukvårdsförsäkringen.  

 

Vi kommer därför med spänning läsa utredningen, och vi hoppas att regeringen inför åtgärder som möjliggör tandvård tillgänglig för alla. S-studenter vill ha ett samhälle där hälsa inte är en fråga om klass.

 

 

Nasra Ali

förbundsordförande Socialdemokratiska studentförbundet

 

Gustav Ekström

förbundsstyrelseledamot med ansvar för välfärdsfrågor

 

Share

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *