Jag vill be om ursäkt

7861c5aa-6434-4297-a411-b07cbc0dd04b

Rasismen som SD sprider måste bemötas med såväl ord som handling, menar Sofia Hvittfeldt, styrelseledamot i Uppsala-klubben Laboremus. Foto: Pi Frisk

 

Det är ett rörigt Sverige där rasistisk propaganda får ta plats i Stockholms tunnelbana på Östermalm. Det är ett rörigt Sverige där rasistisk diskurs har normaliserats till så hög grad att SL inte ser något fel med att tjäna pengar på rasistisk propaganda. Det är ett rörigt Sverige där kapitalismens individualisering och kommersialisering tillsammans med denna rasistiska diskurs gör att solidaritet och medmänsklighet är till salu. Det är ett rörigt Sverige där SL tjänar pengar på att hjälpa Sverigedemokraterna att producera ett ”vi och dem”.

 

Sverigedemokraternas kampanj baseras på ren och skär rasism och syftar till att skapa misstro och att kränka en specifik grupp av medmänniskor. Deras kampanj är inte bara reklam eller ett ”meddelande” till turister. Det är rasistisk propaganda som målar ut en viss grupp av medmänniskor som en skam och ett problem. Den är inte riktad till turister för det handlar inte om turism. Kampanjen handlar om eu-migranter. Syftet är inte att ge upplysningar till turister och inte ens primärt att värva nya medlemmar till Sverigedemokraterna. Huvudsyftet är att skapa hat och misstro mot eu-migranter som tvingats lämna sitt hemland på grund av systematisk diskriminering och antiziganism. Det handlar om kränkningar och ett försök till avhumanisering. Sverigedemokraternas senaste kampanj är rasistisk propaganda och borde klassas som hets mot folkgrupp.

 

Denna slutsats är inte baserad på fördomar eller myter. Sverigedemokraterna nämner inte någon speciell grupp ”tiggare” i kampanjen. Men att Sverigedemokraterna menar just EU-migranter är lätt att förstå med deras långa tradition av antiziganistiska uttalanden i bakhuvudet (se Aftonbladet 8/12/2014) och deras återkommande påståenden om att just EU-migranter som tigger är kopplade till kriminella ligor (t ex i EXPO 29/5/2014). Att EU-migranter skulle vara organiserade av kriminella ligor är en av de vanligaste myterna kring tiggeri som sprids av högerextrema och rasistiska aktörer som Sverigedemokraterna.

 

Det är inte heller första gången som Sverigedemokraterna sätter upp affischer på temat. 2014 hade Sverigedemokraterna en annan mytbildande kampanj i Stockholms tunnelbana med texten ”stoppa det organiserade tiggeriet”. Efter samtal med de flesta aktörer som kommer i kontakt med människor som försörjer sig på att tigga kom regeringens nationella hemlöshetssamordnare Michael Anefur fram till att det saknas belägg för påståendet att tiggeriet är organiserat (SvD 4/8/2015). Även andra studier har slagit fast samma sak, att det inte finns någon person bakom den människa vi möter ute på stan (se t ex DN 18/6/2015 och SvD 1/8/2015). Sverigedemokraternas senaste kampanj är rasistisk propaganda och borde klassas som hets mot folkgrupp.

 

Sverigedemokrater har många gånger uttryckt sig kränkande mot EU-migranter. Björn Söder och Kent Ekeroth har flera gånger uttryckt sig antiziganistiskt på nätet och ett borttaget stycke ur Jimmie Åkessons bok läckte ut och väckte med rätta reaktioner. I en debattartikel i Aftonbladet redogör Rola Brentlin och Aaron Israelson för hur Sverigedemokraterna använder lögner och undanhåller fakta för att misstänkliggöra EU-migranter. De liknar Sverigedemokraternas retorik vid den som användes av nazisterna i 1930-talets Tyskland då miljontals romer senare dödades (8/12/2014) (1). Det kan inte råda några tvivel om att Sverigedemokraternas senaste kampanj är rasistisk propaganda och borde klassas som hets mot folkgrupp.

 

Sverigedemokraterna förflyttar skulden från ett samhälle som brister i sina åtaganden mot de människor som vistas här till den utsatta gruppen. För att illustrera: 79% av de eu-migranter i Stockholm tvingas att sova utomhus och endast 1% får plats på ett härbärge (DN 18/6/2015). Att det inte finns tillräckligt med husrum är den verkligen skammen. Att 10% av tillfrågade eu-migranter uppger att de blivit spottade på (DN 18/6/2015) är den verkligen skammen. Att eu-migranter blir trakasserade, misstänkliggjorda och avhysta istället för att visas solidaritet är den verkliga skammen. När medmänniskor hamnar på gatan har samhället misslyckats att ge dem det stöd de har rätt till. Det är inte individen som ska skuldbeläggas. Det är samhället. Sverigedemokraternas senaste kampanj är rasistisk propaganda och borde klassas som hets mot folkgrupp.

 

Denna skuldbeläggning och andrafiering av eu-migranter som Sverigedemokraterna håller på med måste ses i ljuset av att dem vill kriminalisera tiggeri. För att förtydliga: Sverigedemokraterna vill kriminalisera att vara fattig. Ett sådant förbud skulle i första hand drabba eu-migranter som saknar tillgång till skyddsnät Ännu ett förtydligande: Sverigedemokraterna vill kriminalisera en specifik grupp i samhället . Det är inget annat än rasism. Det handlar om strategi och en högst medveten (2) avhumanisering av eu-migranter och historien har visat vad som kommer härnäst. Man ska även hålla Sverigedemokraternas egna historia och bakgrund i gott minne. Man kan inte komma ifrån att Sverigedemokraternas senaste kampanj är rasistisk propaganda och borde klassas som hets mot folkgrupp.

 

Den kollektiva skuldbeläggning som Sverigedemokraterna använder sig av används aldrig mot den vita inrikesfödda majoritetsgruppen, utan just mot de minoritetsgrupper som Sverigedemokraterna vill utesluta på grund av sin rasistiska ideologi. En del av vitt privilegium är att som individ inte gö- ras till represent för sin grupp. En annan del av vitt privilegium är att som utgångspunkt anses vara en tillgång för samhället och värd att investera i, ens tillgång till stöd i svåra tider ifrågasätts inte. För minoritetsgrupper fungerar inte samhället på samma sätt och en kampanj som Sverigedemokraternas slår därmed inte bara mot enskilda individer. Den göder rasism och misstänkliggörande av hela grupper. Sverigedemokraternas senaste kampanj är rasistisk propaganda och borde klassas som hets mot folkgrupp.

 

Vi måste bemöta denna rasism och göra investeringar i alla människor inom Sveriges gränser. Att se till att samhället inte fortsätter att svika dessa människor är en av de viktigaste uppgifterna socialdemokratin och vårt samhälle står inför. Dessa människor borde investeras i och ges tak över huvudet, tillgång till arbete och skolgång för barnen. De ska inkluderas, inte deporteras dit deras rättigheter grovt kränks. Vi måste också hela tiden bemöta antiziganism och annan rasism och slå hål på de myter som Sverigedemokraterna sprider som en del av sin rasistiska propaganda.

 

Rasismen måste bemötas i ord och handling på lokal och nationell nivå för att vi ska kunna gå närmare ett samhälle där alla människors lika värde respekteras och värnas. Sverigedemokraternas senaste kampanj är rasistisk propaganda och borde klassas som hets mot folkgrupp. Det är onekligen ett rörigt Sverige och jag vill också be om ursäkt.

 

Sofia Hvittfeldt
Styrelseledamot i Laboremus

 

1. Enligt Nationalencyklopedin är en möjlig uppskattning att 2 miljoner romer mördades under Förintelsen.

2. Sverigedemokraterna är ensamma i riksdagen att vilja kriminalisera tiggeri. Efter ett förbundsbeslut i Bohuslän kommer Moderaterna ta ställning till ett nationellt förbud mot tiggeri i höst. Se exempelvis SvD 1/8/2015.

Share

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *