Greklands vs finansmarknaden, krisen i ett nötskal 2

Rosa Luxemburgstiftelsens hemsida, engelsk information finnsSaknar du också en enkel introduktion till Greklands finanskris? I en serie inlägg som publiceras här på bloggen diskuteras många av de frågor och påstående som Greklandskrisen givit upphov till. Vanliga påstående granskas och sätts i sitt sammanhang. Texterna är hämtade från «Sell your islands, you bankrupt Greeks»: 20 popular fallacies concerning the debt crisis, utgiven av Rosa Luxemburgstiftelsen. Texten utgår från Tysklands roll, men mycket av det förekommer i den tyska diskussionen har förekommit i svensk press också.

«THE FINANCIAL MARKETS ARE SCARED THAT GREECE WILL GO BANKRUPT»

The facts: Greek loans crashed on the financial markets. Inversely, the yield for these loans (1) increased.

Context: The financial markets are «scared» of nothing. They are not a human being with feelings and fears. And they are also not an objective entity that analyses the financial situation of a country in a factual manner. The financial market is nothing more than the entirety of the investors who try to earn as much money as possible with financial investments. «Anyone who is really scared that Greece will go bankrupt is not investing in Greek government securities. Everyone else hopes that Hellas will be saved and they will be able to rake in huge interest profits.»(2)

(1) One simplified example to demonstrate how this works: Greece borrows a loan of 1 million euros at a fixed rate of interest of 5 % p.a. (=50,000 euros). The bond is then traded on the stock exchange and crashes. Its price falls from 1 million euros to 500,000 euros. The interest rate of 5 % (=50.000 euros) however remains unchanged. Ergo, the bond now has a yield for investment for the lender of 10 % (50,000 euros from 500,000 euros). If Athens now wants to take out a new loan, the interest rate that it has to pay is based on the yield for investment of the old loan. If it wants to borrow new money, this means that Greece must offer the lenders an interest rate of 10%.

(2) Berliner Zeitung newspaper 27.4.2010

Engelsk text: Stephan Kaufmann: «Sell your islands, you bankrupt Greeks»: 20 popular fallacies concerning the debt crisis, utgiven av Rosa Luxemburgstiftelsen. Sid 3

Greklands kris är en kris för hela Euro-samarbetet. Om valutan ska vara stabil förutsätter det att de länder Euron vilar på också är stabila. Därför påverkar utvecklingen i Grekland framtiden för hela Euro-samarbetet. Ovanstående text fokuserar på Tysklands roll som är den största aktören inom EMU. Men alla länder inom EMU tvingas ta ställning till hur krisen ska lösas och det finns flera alternativ. Om detta har Erik Bengtsson, skrivet två omfattande inlägg: Grekisk hjärngympa och uppföljande Mer om Europas kris här på bloggen.

Share

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *