Greklands tillgångar, krisen i ett nötskal 11

Rosa Luxemburgstiftelsens hemsida, engelsk information finnsSaknar du också en enkel introduktion till Greklands finanskris? I en serie inlägg som publiceras här på bloggen diskuteras många av de frågor och påstående som Greklandskrisen givit upphov till. Vanliga påstående granskas och sätts i sitt sammanhang. Texterna är hämtade från «Sell your islands, you bankrupt Greeks»: 20 popular fallacies concerning the debt crisis, utgiven av Rosa Luxemburgstiftelsen. Texten utgår från Tysklands roll, men mycket av det som förekommer i den tyska diskussionen har förekommit i svensk press också.

«SELL YOUR ISLANDS YOU BANKRUPT GREEKS!»(1)

The facts: The Greek state owns property with an estimated value of 270 to 300 billion euros. These are mainly real estate properties, also on the islands.

Context: The government in Athens is not just sitting on its fortune. It has already started off a broad programme of privatisation, with telecommunications companies, electricity suppliers, ports and a large quantity of real estate properties on offer. By doing this, Athens aims to bring in 50 billion euros by the year 2015. However, there are many snags in this programme. As Greece is being forced to sell, it will only receive bad prices for its property. The buyers – international corporations – will try to exploit the emergency situation in Greece. Secondly, if the state sells profitable companies, then the income from these will be gone. The result: «The experience gained by the International Monetary Fund (IMF) in countless stabilisation programmes has shown that (privatisation) is an extremely risky strategy … It takes a very long time to make sure that such procedures are carried out in an orderly fashion, and time is something that Greece does not have at present. Privatisations are therefore not very well suited as emergency measures.»(2)

(1) BILD newspaper, .10.2010

(2) VP Bank, Investment News, 1.6.2011

Engelsk text: Stephan Kaufmann: «Sell your islands, you bankrupt Greeks»: 20 popular fallacies concerning the debt crisis, utgiven av Rosa Luxemburgstiftelsen. Sid 13

Greklands kris är en kris för hela Euro-samarbetet. Om valutan ska vara stabil förutsätter det att de länder Euron vilar på också är stabila. Därför påverkar utvecklingen i Grekland framtiden för hela Euro-samarbetet. Ovanstående text fokuserar på Tysklands roll som är den största aktören inom EMU. Men alla länder inom EMU tvingas ta ställning till hur krisen ska lösas och det finns flera alternativ. Om detta har Erik Bengtsson, skrivet två omfattande inlägg: Grekisk hjärngympa och uppföljande Mer om Europas kris här på bloggen.

Share

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *