Greklands offentliga sektor, krisen i ett nötskal 7

Rosa Luxemburgstiftelsens hemsida, engelsk information finnsSaknar du också en enkel introduktion till Greklands finanskris? I en serie inlägg som publiceras här på bloggen diskuteras många av de frågor och påstående som Greklandskrisen givit upphov till. Vanliga påstående granskas och sätts i sitt sammanhang. Texterna är hämtade från «Sell your islands, you bankrupt Greeks»: 20 popular fallacies concerning the debt crisis, utgiven av Rosa Luxemburgstiftelsen. Texten utgår från Tysklands roll, men mycket av det förekommer i den tyska diskussionen har förekommit i svensk press också.

«THE GREEK STATE IS OVER-INFLATED»

The facts: Greek public spending in relation to the gross domestic product, the so-called public spending-to-GDP ratio, was 48 % in 2008, while this figure was only 44 % in Germany.

Context: Before the crisis, the situation was very different. The Greek public spending-to-GDP ratio sank between 2000 and 2006 from 47 % to 43 % and remained during this period below the low German rate (1). This did not change until the economy slumped during the financial crisis. And so, it was the recession that was to blame for the «over- inflated» nature of Greek public spending, and not Hellenic extravagance. And besides this, Sweden has had a public spending-to-GDP ratio of between 51 % and 55 % for ten years now and is not bankrupt.

(1) Michael Schlecht: The Euro is burning. Positionpaper 21.5.2010

Engelsk text: Stephan Kaufmann: «Sell your islands, you bankrupt Greeks»: 20 popular fallacies concerning the debt crisis, utgiven av Rosa Luxemburgstiftelsen. Sid 9

Greklands kris är en kris för hela Euro-samarbetet. Om valutan ska vara stabil förutsätter det att de länder Euron vilar på också är stabila. Därför påverkar utvecklingen i Grekland framtiden för hela Euro-samarbetet. Ovanstående text fokuserar på Tysklands roll som är den största aktören inom EMU. Men alla länder inom EMU tvingas ta ställning till hur krisen ska lösas och det finns flera alternativ. Om detta har Erik Bengtsson, skrivet två omfattande inlägg: Grekisk hjärngympa och uppföljande Mer om Europas kris här på bloggen.

Share

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *