Greklands höga löner, krisen i ett nötskal 5

Rosa Luxemburgstiftelsens hemsida, engelsk information finnsSaknar du också en enkel introduktion till Greklands finanskris? I en serie inlägg som publiceras här på bloggen diskuteras många av de frågor och påstående som Greklandskrisen givit upphov till. Vanliga påstående granskas och sätts i sitt sammanhang. Texterna är hämtade från «Sell your islands, you bankrupt Greeks»: 20 popular fallacies concerning the debt crisis, utgiven av Rosa Luxemburgstiftelsen. Texten utgår från Tysklands roll, men mycket av det förekommer i den tyska diskussionen har förekommit i svensk press också.

«THE GREEKS HAVE BEEN FEATHERING THEIR OWN NEST WELL»

The facts: The wage level in Greece is only 73 % of the Eurozone average. «According to information provided by the German Institute for Labour, which is closely associated with the trade unions, a quarter of all Greek employees earn less than 750 euros per month.»(1). Teachers, for example, after 15 years in service, earn about 40 % less than in Germany (2) – and that was before the crisis. According to Eurostat, before the crisis a fifth of all Greeks were threatened by poverty and 25 % of Greeks lived in apartments that were too small for the number of people living in them (in Germany: 7 %).

Context: Here, what we are looking at is a crisis «explanation» that adds the accusation of «gluttony» to the one of laziness. As was the case with allegations of «laziness» and «luxury pensions», an attempt is being made to apply seemingly plausible common sense to the economy as a whole. The implication is, we just have to work hard and save hard and everything will be fine. Both small and large crises can be explained in this way. «‹We should have just asked any housewife who has to budget her household›, Merkel advised. ‹She would have given us some words of wisdom: One cannot live above one’s means for ever.› That is what lies at the heart of the international crisis.»(3) And yet the difference between platitudes and the reality is clear enough. «Working hard» will not bring about a boom, rather the converse is true – a boom brings about new jobs. «Frugality» can lead to ruin (see Greece) and new debts, by comparison, can help one to get by in difficult times (as in Germany during the most recent crisis).

(1) Frankfurter Rundschau newspaper, 25.7.2010

(2) Ifo service 5/2007

(3) Focus-online, 1.12.2008

Engelsk text: Stephan Kaufmann: «Sell your islands, you bankrupt Greeks»: 20 popular fallacies concerning the debt crisis, utgiven av Rosa Luxemburgstiftelsen. Sid 7

Greklands kris är en kris för hela Euro-samarbetet. Om valutan ska vara stabil förutsätter det att de länder Euron vilar på också är stabila. Därför påverkar utvecklingen i Grekland framtiden för hela Euro-samarbetet. Ovanstående text fokuserar på Tysklands roll som är den största aktören inom EMU. Men alla länder inom EMU tvingas ta ställning till hur krisen ska lösas och det finns flera alternativ. Om detta har Erik Bengtsson, skrivet två omfattande inlägg: Grekisk hjärngympa och uppföljande Mer om Europas kris här på bloggen.

Share

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *