Greklands EMU-medlemskap, krisen i ett nötskal 13

Rosa Luxemburgstiftelsens hemsida, engelsk information finnsSaknar du också en enkel introduktion till Greklands finanskris? I en serie inlägg som publiceras här på bloggen diskuteras många av de frågor och påstående som Greklandskrisen givit upphov till. Vanliga påstående granskas och sätts i sitt sammanhang. Texterna är hämtade från «Sell your islands, you bankrupt Greeks»: 20 popular fallacies concerning the debt crisis, utgiven av Rosa Luxemburgstiftelsen. Texten utgår från Tysklands roll, men mycket av det som förekommer i den tyska diskussionen har förekommit i svensk press också.

«GREECE SHOULD GET OUT OF THE EUROZONE»

The facts: The Eurozone could attempt to get rid of the Greek problem by excluding/discharging Greece from the Euroregion and so protect the problem from spreading to other countries. Greece, on the other hand, could re-introduce the Drachma and devalue its currency. This would make Greek exports cheaper and the country could try to export itself out of the crisis.

Context: This would have two serious disadvantages. Firstly, if Athens re-introduces the Drachma, this would devalue drastically against the Euro. However, the government (as well as the Greek banks, companies and private households) would continue to have their debt in euros. As a result, the debts would increase rapidly in value and the debt situation would explode. This would mean the financial ruin of Greece and «the banking system would almost certainly collapse» (33). In this case, Greece’s foreign creditors – above all, German and French banks – would have to write off the debts they have issued.

Secondly, excluding Greece would mean giving up the implicit guarantee of continuance of the Eurozone and would open up the floodgates for speculation against the Euro. «The plan of creating – in the Euro – a world currency that can compete with the US Dollar would then have failed.»(34)

33 DZ Bank, Interest markets, 9.5.2011

34 Berliner Zeitung 27.4.2010. Concerning the advantages in the status of a leading world currency, see AK 561, 20.5.2011.

Engelsk text: Stephan Kaufmann: «Sell your islands, you bankrupt Greeks»: 20 popular fallacies concerning the debt crisis, utgiven av Rosa Luxemburgstiftelsen. Sid 15

Greklands kris är en kris för hela Euro-samarbetet. Om valutan ska vara stabil förutsätter det att de länder Euron vilar på också är stabila. Därför påverkar utvecklingen i Grekland framtiden för hela Euro-samarbetet. Ovanstående text fokuserar på Tysklands roll som är den största aktören inom EMU. Men alla länder inom EMU tvingas ta ställning till hur krisen ska lösas och det finns flera alternativ. Om detta har Erik Bengtsson, skrivet två omfattande inlägg: Grekisk hjärngympa och uppföljande Mer om Europas kris här på bloggen.

Share

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *