Greklands arbetsmoral, krisen i ett nötskal 3

Rosa Luxemburgstiftelsens hemsida, engelsk information finnsSaknar du också en enkel introduktion till Greklands finanskris? I en serie inlägg som publiceras här på bloggen diskuteras många av de frågor och påstående som Greklandskrisen givit upphov till. Vanliga påstående granskas och sätts i sitt sammanhang. Texterna är hämtade från «Sell your islands, you bankrupt Greeks»: 20 popular fallacies concerning the debt crisis, utgiven av Rosa Luxemburgstiftelsen. Texten utgår från Tysklands roll, men mycket av det förekommer i den tyska diskussionen har förekommit i svensk press också.

«THE GREEKS ARE LAZY»

The facts: The Greeks work a great deal. The actual weekly working hours – minus lunch breaks – before the crisis were 44.3 hours according to Eurostat. In Germany, this figure was 41 hours and the EU average was 41.7 hours (1). The French bank Natixis arrived at total average working hours per annum in Germany of 1,390 hours, while the Greeks work an average of 2,119 hours per annum (2).

Context: «Germany also has high debts – but we can pay them off, because we get up pretty early and work all day.»(3). Apart from the fact that the Greeks work a lot and apart from the fact that leisure time is not necessarily something bad and work is not necessarily some- thing good – it is fundamentally wrong to seek the causes of a crisis in a country by citing the lack of hard work among its population. The Greeks do not have the option of just working longer hours to end the crisis. The opposite is true – because of the crisis, many Greeks have been forced to not work at all. The official unemployment rate was 16.5 % in April 2011, and a third of young people were without a paid job at the end of 2010. The number of civil servants has been reduced by 83,000 in the last months. And so it is clear, it is not «laziness» that creates crises, but crises destroy jobs. This mechanism worked the other way around in Germany: The upswing reduced the unemployment rate to 6,0 % in April 2011.

(1) Handelsblattnewspaper,2.5.2005

(2) Natixis, Flash Economie, 30.5.2011

(3) BILD newspaper 5.3.2010

Engelsk text: Stephan Kaufmann: «Sell your islands, you bankrupt Greeks»: 20 popular fallacies concerning the debt crisis, utgiven av Rosa Luxemburgstiftelsen. Sid 5

Greklands kris är en kris för hela Euro-samarbetet. Om valutan ska vara stabil förutsätter det att de länder Euron vilar på också är stabila. Därför påverkar utvecklingen i Grekland framtiden för hela Euro-samarbetet. Ovanstående text fokuserar på Tysklands roll som är den största aktören inom EMU. Men alla länder inom EMU tvingas ta ställning till hur krisen ska lösas och det finns flera alternativ. Om detta har Erik Bengtsson, skrivet två omfattande inlägg: Grekisk hjärngympa och uppföljande Mer om Europas kris här på bloggen.

Share

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *