Gärna regeringsmakt, men först en trygg arbetsrätt!


LAS-utredningen i Januariavtalet har satt Regeringen Löfven i en riktig rävsax. Under förra veckan kraschade LAS-förhandlingarna mellan facken och näringslivet. Det som kommit att kallas ett nytt Saltsjöbadsavtal och ett historiskt avtal som skulle reglera spelreglerna och anställningsskyddet på svensk arbetsmarknad strandade natten till torsdagen den 1 oktober. Skälet uppges av TT vara att parterna inte kom överens om undantag från turordningsreglerna där arbetsgivarsidan vill utöka antalet undantag till upp till 10 personer. Även hårdare krav från arbetsgivarsidan gällande reglerna för uppsägning av personliga skäl tros ligga till grund för förhandlingarnas haveri – där arbetsgivarsidan vill utvidga begreppet. 


LAS-utredningen, som är ett resultat av Januariavtalet, innehöll också aggresiva förslag som skulle försämra arbetsrätten. I dagsläget kan en uppsägning ogiltigförklaras av den berörda anställde med hjälp av facket, där den anställde får behålla både sin lön och sitt jobb tills tvisten är avgjord. Den möjligheten tas helt bort i utredningen, och förslaget gäller företag med upp till 15 anställda. Utredningen föreslår även att undantaget i turordningsreglerna utökas till fem personer och att det ska bli enklare och mindre kostsamt för arbetsgivaren att säga upp på grund av personliga skäl.


När nu förhandlingarna mellan arbetsmarknadens parter havererat ställs Löfven inför en knivig sits. Skrotas LAS-utredningen lämnar C och L Januariavtalet. Implementeras LAS-utredningens förslag som lag riskerar han misstroendevotum från Vänsterpartiet. För att inte tala om det svek mot arbetsrätten och arbetarrörelsens tidigare segrar detta skulle innebära. 


Som socialdemokrat och socialist kan man i alla fall tillfälligt andas ut. Löfven har gått ut med ett löfte om att LAS-utredningen, i alla fall i dess nuvarande form, aldrig kommer att bli lag. Både Stefan Löfven och arbetsmarknadsminister Eva Nordmark har gått ut med att man uppmanar fortsatta förhandlingar mellan parterna. Det är en bra strategi, och egentligen den enda som på riktigt kan värna den svenska modellen – som vi för övrigt gick till val på ska utvecklas och inte avvecklas. Samtidigt har dock Nordmark gått ut med att “LAS-utredningen inte kommer läggas i papperskorgen”. Oavsett löften är läget ännu ovisst om hur regeringen kommer agera i slutändan. 


Men oavsett vallöften vill jag hävda att man som socialdemokrat inte kan vara med och medverka till försämringar i arbetsrätten. Januariavtalet har innehållit många kompromisser med tunga eftergifter för socialdemokratin. Marknadshyror och den extrema fördelningsprofil den slopade värnskatten innebär gör det svårt att se att det faktiskt är socialdemokrater i Sveriges regering. 


Socialdemokratin är sprungen ur fackföreningsrörelsen och arbetsrätten en av dess stöttepelare. Om Regeringen Löfven genomför att LAS-utredningen blir lag finns det inte mycket legitimitet kvar hos Socialdemokraterna som ett arbetareparti. Vi får hoppas att hoten om ett brutet januarisamarbete och regeringskris inte trumfar viljan att stå upp för den svenska modellen.

Moa Wikén, Libertas redaktör

Share

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *