Förbundsstyrelsekandidat: Jesper Blomqvist, GSHF

Jesper Blomqvist porträtt

Detta är det tredje inlägget i en serie om kandidaterna till S-studenters förbundsstyrelse 2012. Se här för vidare information.

Jesper Carl Verner E. Blomqvist, en kille på 25 år från Göteborg. Jag är en träningsmänniska som håller kroppen i trim genom löpning, klättring, styrketräning och lite handboll. Mina intressen i livet är politik, idrott, musik, foto och bild, och att umgås med vänner och övrigt skoj. Jag kommer från en stor familj med 7 barn där jag är näst äldst (ja, samma föräldrar till alla barnen). Min mamma är dansk och jag är delvis uppväxt i Danmark. Hela familjen flyttade från Danmark till Göteborg för ca 20 år sedan.

Jag gillar att engagera mig i saker och ting, så även i olika politiska forum, och jag valde relativt nyligen att gå med i Socialdemokratiska arbetarpartiet och S-studenterklubben GSHF (Göteborgs Socialdemokratiska Högskoleförening), att valet landade där är jag såhär i efterhand mycket nöjd med. Innan dess har jag flera års erfarenhet av ideellt engagemang i föreningar, framför allt studentkårsarbete, och suttit med i många olika styrelser, grupper och projekt på fakulteter och i Göteborgs stad. Mina aktuella uppdrag jag har nu är bland annat som bedömare för Högskoleverket utav Biomedicinska analytikerutbildningen (en utbildning jag pluggade innan jag sökte Förvaltningsprogrammet), SFS valberedning, Högskolans Avskiljandenämnd, samt Göteborgs Studenters Företagsgrupp AB som bland annat ansvarar för studenthälsan i Göteborg, för att nämna några. Jag har tidigare engagerat mig i många ideella idrottsföreningar som HK Aranäs och IK Nord där jag varit ungdomsledare för handbollslag i många år. Där tränade jag både flickor och pojkar och jag var bland annat med och tränade Göteborgs distriktslag under några år. På fritiden har jag dessutom en enskild firma som inriktar sig framför allt på foto- och bildframtagning och hjärt- och lungräddning där jag som instruktör håller kurser. Firman höll jag mest aktiv de första två åren, 2007/08 och 2008/09. Lite ”dolda talanger” som folk ofta blir förvånade över är att varit statist i många olika sammanhang, både långa och kortare filmserier, och långfilmer. Jag har jobbat på scen som musiker och skådespelare. Som sagt, tycker det är kul att engagera mig, och pröva olika saker i livet.

Förra året var jag heltidsarvoderad i Göteborgs Förenade Studentkårers presidium som Vice ordförande. Göteborgs Förenade Studentkårer (GFS) bildades 1929 av studentkårerna i Göteborg. GFS mål är att tillvarata och främja studenternas gemensamma intressen, främst inom det studiesociala området. Exempel på frågor som fick stort fokus under året var bland annat hur den då nya alkohollagen påverkade studentpubsverksamheten, bostadsbyggandet för studenter, kontakten med lokalpolitiker och studentföreträdare, samt studentrabatt på kollektivtrafiken. Vi gjorde också en viktig rapport om studenters ekonomi, likt SFS studentbudget, fast med ett göteborgskt perspektiv och mer som ett årsbokslut. En unik företeelse för vårt år var dessutom att det inföll samtidigt som ett valår, vilket givetvis också lades fokus på. Sammarbetspartners under året var framför allt Chalmers och Göteborgs universitet, motsvarande studentorganisationer i Lund och Stockholm, samt SFS, Länsstyrelsen, tillståndsenheten i Göteborg, enheten för social resurs Göteborgs kommun, och Göteborg & Co.

Nu har jag gått tillbaka till studierna där jag är heltidsstuderande på kandidatprogrammet i offentlig förvaltning på Förvaltningshögskolan vid Göteborgs universitet. Jag har som sagt tidigare studerat på Biomedicinska analytikerprogrammet under två och ett halvt år där man läser kurser ibland annat anatomi och fysiologi, respirationsfysiologi och diagnostik, njurfysiologi, hjärt-kärlsjukdomar, läkemedelsberäkning, mikrobiologi m.m. Som student får man god förståelse för hur hälsa och livsstil hör ihop, och hur prevention kan förebygga många sjukdomstillstånd. På förvaltningsprogrammet läser man statsvetenskap, kombinerat med ekonomi och juridik. Dessa tre kunskapsområden kombineras och ger på så sätt goda kunskaper om hur den offentliga sektorn styrs genom ekonomiska medel och/eller policydokument, och hur myndigheter och andra demokratiska och byråkratiska organisationer fungerar. Detta sammantaget med mina erfarenheter från föreningsliv och studentkårsarbetet tror gör mig nog så kompetent att bidra med lärdom och nytänkande till S-studenters styrelse, något som jag verkligen skulle vilja arbeta med.

Varför väljer jag att kandidera till FS, och vad vill jag åstadkomma? Vad är mina hjärtefrågor? Ja, när man ser till min bakgrund, och min beskrivning av vad jag har i bagaget, så är det inte så konstigt att jag intresserar mig för välfärdssektorn och då främst för vård och omsorg. Jag brinner starkt för utbildningspolitik som jag i hela mitt kårengagemang arbetat med på många olika sätt sedan 2007. Under hösten och tidig vår fick jag som tur var chans att släppa loss mycket utav det då jag arbetade med S-studenters skrivargrupp för det Högskolepolitiska programmet. Detta är det jag främst skulle vilja jobba med, plus att jag skulle vilja undersöka behovet och efterfrågan på hur förbundet nationellt kan hjälpa klubbarna i landet med sin organisationsutveckling, och hur vi alla tillsammans kan hjälpas åt för att bygga organisationen stark från grunden.

Det finns mycket mer jag skulle vilja prata om, men det ska inte bli för mycket att läsa. Jag svarar däremot gärna på frågor om ni undrar något om mig och vad jag gjort, och vad jag vill göra. Kontakta gärna mig, följ mig på twitter (@BlomqvistJesper) eller hälsa på mig på facebook.

Ha de gôtt!

Jesper Blomqvist

j-blomqvist@hotmail.com

Share

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *