Förbundsstyrelsekandidat: Avlant Nilsson, GSHF

Detta är det fjärde inlägget i en serie om kandidaterna till S-studenters förbundsstyrelse 2012. Se här för vidare information.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hej S-Studenter!
Jag är Avlant Nilsson från Göteborgs Socialdemokratiska Högskoleförening (GSHF). För närvarande studerar jag till civilingenjör inom bioteknik på Chalmers tekniska högskola i Göteborg. Tidigare har jag arbetat i metallindustrin och under två års tid studerade jag filosofi vid Göteborgs Universitet. Jag har varit aktiv medlem i vårt förbund sedan början av 2008 och är Socialdemokrat, eftersom det är den dialektiska slutsatsen av att kommunismen har fundamentala brister i sin resursallokering (e.g. låg tillväxt) och att nyliberalismen vare sig lyckas med allokering (e.g. fångarnas dilemma) eller fördelning (e.g. hög GINI).

Jag har ett brett allmänpolitiskt intresse, med en viss tendens åt frågor som kan bli policy på nationell nivå, så som utformning av skatter, transfereringar, miljölagstiftning, kriminalpolitik etcetera. Jag skulle gärna se att vi i S-studenter tog ett helhetsgrepp om jämlikheten; vilken strategi bör vi använda oss av för att få en bättre ginikoefficient, utan att äventyra andra viktiga frågor så som jobben, skattebasen, tillväxten, äganderätten och regeringsmakten?

S-studenter fyller en viktig roll i svensk politik. Vi är en brygga mellan akademin och arbetarrörelsen som underlättar klassalliansen mellan arbetare och tjänstemän. Vi har tid att tänka bortom dagspolitiken och rita upp långsiktiga planer för samhällets organisation. Vi utgör ett forum där unga intellektuella kan utveckla sitt tänkande. Jag tror vi kan bli ännu bättre på att utnyttja våra medlemmars kompetens exempelvis genom att etablera ett nätbaserat diskussionsforum vars idéer övervägs av styrelsen. Det finns också förbättringspotential när det kommer till den sociala dimensionen i samband med kurser och kongresser, man skulle exempelvis kunna planera de sociala aktiviteterna och att undvika att lägga motionsbehandlingar innan dessa äger rum.

Vid sidan av att skapa policy som krossar ojämlikheten och fixa bättre förbundsfester så tycker jag det är intressant att lägga upp politiska kampanjer, min senaste idé handlar om att vända ”bidragspartiet” till en fördel (se figur nedan). Jag föredrar en kreativ styrelseroll, att komma med nya idéer, vinklingar, men trivs även bra med den stödjande rollen, att mildra spänningar, att hitta kompromisser. I likhet med de flesta andra kandidater så har jag en hel del styrelseerfarenhet, huvudsakligen på lokal eller distriktsnivå i bland annat:

• Svenska Naturskyddsföreningens Ungdomsförbund (Fältbiologerna)
• Föreningen unga forskare
• Chalmers Studentkår
• Göteborgs Socialdemokratiska högskoleförening
• Göteborgs Statsteater

Och nu när jag ändå har din uppmärksamhet, autenticitet är ett filosofiskt begrepp som jag tror skulle kunna vara intressant att introducera i politiska sammanhang. Det handlar i min tolkning om individens relation till sina preferenser och har likheter med vissa tolkningar av Marx alienationsbegrepp. I politiska sammanhang skulle det kunna handla om reglering av reklam, bildnings vs utbildningsdiskussionen, statens relation till medborgaren, kulturpolitik.

Jämlikhet, jämställdhet och hållbar utveckling, genom Socialism, Feminism och teknik.
Avlant

Share

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *