Feminism i Libertas

Vad är socialdemokratisk feminism utifrån vår ideologiska övertygelse? Begreppet jämställdhet har ifrågasatts sedan det myntades på 1970 talet; några menar att det har blivit en synonym till jämlikhet och att kön numera är så självklart inom politiken att vi inte behöver prata om jämställdhet längre. Eller är jämställdhet som begrepp fortfarande adekvat eftersom det handlar om att belysa ojämlikheten mellan män och kvinnor i samhället? Finns det något nytt begrepp? Och vad säger vår ideologiska övertygelse när det kommer till identitetspolitik som kan vara svår att komma ifrån i en feministisk analys och hur ska vi då se på det sociala könet utifrån vår ideologi? Hur går det ihop med klassanalysen? Vad ska en socialdemokratisk feminism fokusera på – är det Ica-kassörskans makt över sin arbetssituation eller pengaeliten genom kvotering till bolagsstyrelser? Andra sakfrågor handlar om hur en socialdemokratisk feminism ställer sig i förhållande till till exempel rätts- och fördelningspolitik, läs våldtäktslagstiftningen och föräldraförsäkringen. Det eviga ideologiska frågan tycks vara vad som ska gå först, är det kön eller klass? Och hur vore det om båda var lika viktiga? Intersektionalitetsbegreppet blir vanligare och vanligare – hör det hemma i en socialdemokratisk feminism?

Skriv i Libertas, deadline för årets första nummer är 15 februari. Temat är feminism, men andra texter är också välkomna och allt kan sändas till libertas@s-studenter.se.

Vänliga hälsningar

/Redaktionen

Share

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *