Fatta att lagstiftningen suger

Beatrice Ask har under året uppvaktats av flera debattörer som vill få regeringen att införa krav på samtycke i lagtexten. Foto: Aftonbladet.

 

Du har rätt till din egen kropp. Din kropp är din och ingen annans. Oavsett om du är nykter, full, medvetslös eller stel av skräck.

 

Detta är en självklarhet när det kommer till brott som rån – ingen skulle ifrågasätta ett rånoffer som på fyllan blivit bestulen på sina värdesaker av sex män. Ingen skulle kräva ett aktivt motstånd av offret. Utsätts du för rån uppmanas du till och med att frivilligt lämna ifrån dig vad du har utan motvärn. Du kan ju råka illa ut annars!

 

Under nuvarande lagstiftning och rättspraxis gäller dock andra synsätt och uppmaningar när det kommer till våldtäkt och sexuella övergrepp. Här handlar det istället om att offret tydligt ska säga nej, göra motstånd; försvara sig. Annars tror ju gärningsmannen/männen att du vill ha en flaska i underlivet eller i ett mörkt, smutsigt rum ligga med köande intressenter utanför!

 

Detta håller inte. Sådana krav ska inte och kan inte ställas på otroligt utsatta brottsoffer. Trots år av opinionsarbete, rapporter och böcker så är svensk sexualbrottslagstiftning katastrofdålig. Patriarkala och kvinnohatande strukturer sitter benhårt kvar trots utbildningsinsatser och diverse förändringar i lagstiftningen.

 

Därför vill S-studenter att det ska införas en samtyckesbaserad våldtäktslagstiftning. Det skulle flytta fokus från huruvida offret gjort motstånd eller inte till om den misstänkte vinnlagt sig om samtycke hos den hen vill ha sex med (om en nu ens ska kalla det sex). En sån här lagstiftning skulle inte vara lösningen på allt, men den normerande effekt den skulle ha bör inte underskattas. När lagen mot barnaga infördes var de flesta svenskar kritiska mot lagen och ville kunna fortsätta klå upp sina ungar. Idag är ett sådant ställningstagande otänkbart.

 

Efter en rad uppmärksammade våldtäktsfall, i exempelvis Umeå och Tensta, är frågan högaktuell. Krav ställs från fler och fler på en förändrad lagstiftning. Kampanjen Fatta, som drivs av Femtastic och Crossing Boarders, står idag utanför Riksdagen och läser upp 150 berättelser om konsekvenserna av nuvarande lagstiftning. Flera talare kommer att belysa frågan och precis som S-studenter kräva en samtyckesbaserad våldtäktslagstiftning.

 

Fler offer ska inte behöva råka illa ut innan det blir förändringar. Det är dags att våra lagstiftare fattar vad som händer och vilka beslut som behöver fattas.

 

Madeleine Bengtsson,
ordförande Borås S-studenter
Libertas

 

 

 

Share

One thought on “Fatta att lagstiftningen suger

  1. C.G INC . Our company is located in PuTian. We supply various high quality products with good services and prompt delivery(jordan shoes). With 8 years of experience, we have won a good reputation among customers. We export 97% of our products and provide services range from design to final production. With high quality, reasonable prices and the best services, our products are popular in the worldwide markets.We always regard “self-innovation, pursuit of excellence, exciting entrepreneurial spirit, both quality and credibility” as the principle of our company. We continue to try our best to meet customers’ expectations. People’s Republic of China telecommunications and information services business license number: ICP [Airjordantrade.com-] from Li Ning Co brand dynamics 2015 operating income of 7 billion 90 million yuan, net profit of 14 million 310 thousand yuan, in the 3 years after the first turnaround. 2016 in the first half of the company achieved operating income and net profit of 3 billion 600 million yuan and 110 million yuan, the Company re entered a virtuous circle, rebound trend established. Li Ning Co operating a long history (26 years), as the industry leader, brand value is still outstanding, industry resources are extremely rich. In the background of the overall recovery in the sporting goods industry, companies rely on the retail channel innovation, optimization and upgrading of products “three pillars” strategy to reshape the core competitiveness, increasing performance through the support of retail operation improvement and cost control, the future performance worthy of attention. Lining market share in 2015 was 5.5%, ranked second in the local brand, behind Anta. A substantial improvement in the health of the channel, the external extension of both Lining through the channel recovery plan to clean up the channel inventory, integrated terminal network. At present, the proportion of new channels from 49% to 54%, the first half of 2016 the proportion of new sales has increased from 69% in the last year to 76%. Operating conditions have been continuously improved, and the number of operations has been reduced from 90 days to 75 days in 2015. At the same time the company to optimize the dealer network, enhance the proportion of direct sales, the implementation of the retail oriented model to enhance the performance of the store. Lining in 2015 to restore the expansion of the channel, in 2016 6 at the end of a total of 6169 stores, a net increase of 2014 compared to the end of 543. In addition, Lining online business brisk performance, the 3 consecutive quarter doubled year on year, revenue accounted for 13%, become the driving force of performance. The upgrading of products and integrated marketing focused sports Domain company clear positioning for the sports company, the five core business category, include basketball, running, badminton, comprehensive training and sports life, product performance and function. Active layout of intelligent equipment, China Science and technology cooperation and development of the intelligent running shoes, 15 years since listing in July sales exceeded 700 thousand double. Continue to promote the brand younger, fusion line experience, online buy O2O model, and to integrate marketing tools to meet the needs of a new generation of consumers. Overweight rating, target price of 5.59 Hong Kong dollars we expect the company EPS 0.13/0.26/0.37 is PE yuan, corresponding to 35.3/17.8/12.3X for 2016/17/18. Be based on!Our operating principle is “quality first, supremacy of customers and pursuits of excellence”. Our operating philosophy is “integrity and excellence, win-win cooperation and sustainable business”. For more information about our company and products, please feel free to contact us. We are ready to serve you sincerely and hope to establish long term cooperation with friends at home and abroad

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *