EU – med rätt att agera

Den Europeiska Unionen är alltmer idag demokratins ledstjärna i världen, en värld där den liberala demokratin tappar mark till illiberala elektorala stater och auktoritära diktaturer. Den Europeiska Unionen bygger på den liberala demokratin, rättsstatsprincipen och idén om alla människors allmänna och lika värde, deras grundläggande fri- och rättigheter. Det bör för varje demokrat orsaka oro när den illiberala demokratins anti-demokratiska värderingar och styrelseskick tar rot i allt fler och fler demokratiska stater i Europa och urholkar demokratin. Detta samtidigt som EU inget kan göra förrän det är försent, detta på grund av de bojor vi satt på EU, bojor vi måste krossa.

You have nothing to lose but your chains” står det på Karl Marx gravsten vid Highgate Cemetery i London. Dessa ord riktas till den arbetande klassen med uppmaning om att denne en dag skall ta makten i sina egna händer och krossa de kapitalistiska kedjorna som håller fast den. Dessa ord kan dock användas på fler sätt. Därför måste vi, med samma ord som Marx, som demokrater, socialister och EU federalister, krossa de kedjor som håller fast EU och möjliggör den auktoritära utveckling vi idag ser.

Sedan 2010 har Ungern gått från en fungerande liberal demokrati med rättsstat, plutokratiskt politiskt landskap och med garanterade grundläggande fri- och rättigheter för medborgare och minoriteter. Istället har Ungern blivit en illiberal stat där rättsstaten nedmonteras och där rättigheter inskränks. Denna utveckling, lett av Fidesz och Victor Orbán, ignorerades länge av EU som hade fullt upp med först finanskrisen, eurokrisen och sen migrationsfrågan och när man väl började agera var det för sent för att släcka denna illiberala gnista från att sprida sig. Sedan 2015 har alltfler civilsamhällesorganisationer, internationella organisationer och rörelser internationellt, nationellt och lokalt i Europa och Ungern varnat för den demokratiska och politiska utveckling som pågått. När EU väl började agera hade man hoppats på aggressiva aktioner mot dessa brott mot Köpenhamnskriterierna och de grundläggande värderingar som EU grundas på. Istället stoppades EU från två håll, av medlemslandet Polen som 2015 påbörjade en liknande illiberal utveckling som i Ungern med inskränkande juridisk självständighet, inskränkta fri- och rättigheter för HBTQ-personer med mera. Den andra är från EU-parlamentets konservativa partigruppen (EPP).

För att EU skall kunna kraftigt agera mot utveckling som går emot Köpenhamnskriterierna och de grundläggande värderingarna inom medlemsländer så behöver det finnas stöd från alla resterande medlemsländer, detta fastslaget i det aktuella EU-fördraget. När EU därför försökt agera och ta ifrån Ungern dess rösträtt inom EU och dess EU-bidrag så har dessa försök alltid stoppats av Polen som inlett en allians med Ungern. En allians som omöjliggjort denna stridsåtgärd för EU mot både Ungern, Polen och dess allierade. Det fanns även motstånd från inom EU:s egna institutioner mot varje försök till agerande mot Ungern, motstånd som kom från det konservativa EU partiet EPP inom EU Parlamentet. Fidesz var nämligen fram till våren 2021 medlemmar i EPP och fick därför politiskt skydd av EPP trots den politiska utvecklingen i landet. Denna händelse har dock inte lärt EPP något, idag skyddar man istället det Slovenska medlemspartiet SDS, regeringsparti i Slovenien, där den demokratiska utvecklingen på kort tid följt den i Ungern och Polen. EPP skyddar alltså gång på gång regeringspartier som urholkar demokratin, rättsstaten och inskränker de grundläggande fri- och rättigheterna inom EU och skyddar Unionens politiska rivaler och indirekt Rysslands. Moderaterna och Kristdemokraterna, som själva tillhör detta EU-parti, bör kraftigt ifrågasättas och avkrävas att tydligt agera och kräva aktion från EPP gentemot SDS och liknande regeringspartier. Moderaterna har ej velat kommentera.

Vi måste ge EU de verktyg som krävs att kunna agera för att skydda de demokratiska grundläggande fri- och rättigheterna samt rättsstatsprincipen. EU måste kunna agera mot illiberal och auktoritär utveckling utan att hindras av att medlemsländerna skyddar varandras ryggar. Vi måste sätta hårdare krav på EPP om att sluta stödja regeringspartier som drar deras länder i en illiberal och auktoritär utveckling. 

Vi behöver ett starkare EU för ett demokratiskt Europa.


Av: Erik Solfors

Share

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *