EU behöver ett ambitiöst klimatpaket

Foto: Kelly Sikkema @ Unsplash

I Sverige blir somrarna varmare och mer oförutsägbara. Vi riskerar både mer översvämningar, mer torka och fler skogsbränder. Det är ren och skär ångest att klimatkrisen är här och nu.

Samtidigt bara två timmar bort från Sverige röstade Europaparlamentet om skarpare förslag till utsläppshandel. Utsläppshandeln är EU:s mest kraftfulla verktyg för att minska utsläpp av växthusgaser. Europaparlamentets miljöutskott med Socialdemokraterna i framsätet ville på flera punkter i klimatpaketet gå längre än kommissionens ambitioner. S vill bland annat kraftigt minska antalet utsläppsrätter vilket skulle öka priset på utsläpp. Miljöutskottet hade bara veckor innan röstat igenom ett förslag som innebär att industrin som släpper ut mest skulle minska sina utsläpp med 67 % till 2030, jämfört med kommissionens förslag om 61 %. Förslaget från miljöutskottet innehöll också en kraftigt snabbare utfasning av gratis utsläppsrätter, redan 2030 istället  för 2035.

Dessvärre föll miljöutskottets förslag i plenum, där alla ledamöter inklusive de från det konservativa industriutskottet röstar. Främst föll det då ledamöter från EPP  röstade för ett förslag som skulle försena utfasning av den fria tilldelningen. Många inom både högerpartier och storindustrier i EU pratar ofta om att klimatlagen är bra och viktig. Men så fort vi får chansen att gå från ord till handling, så fort det gäller att faktiskt införa skarpa åtgärder, backar högern. Då är förseningar och undantag för de som släpper ut mest viktigare än att satsa på grön innovation för de som går före. Detta trots att intäkterna till stor del går tillbaka till industrin genom en innovationsfond. När förslaget nu återremitterats till miljöutskottet riskerar arbetet med att ta tag i klimatkrisen istället försenas.

Det är dags för partierna till höger att inse att Socialdemokrater inte kommer rösta för förslag som försämrar klimatambitionen och omvärdera sina förhandlingspositioner till vad som är bäst för oss alla, inte enbart för industrierna som släpper ut mest. 

Lara Badinson, Förbundsstyrelsen

Share

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *