Ett politiskt liv utan ideologi

29687330_I_2

Libertas Madeleine Bengtsson har läst Tuula Karjalainens biografi över Tove Jansson och upptäckt ett konstnärskap som undvek all tendens eller partipolitik. Trots det är Jansson en politisk förebild. Bild: Tove Jansson, ur “Vem ska trösta knyttet?”

(J)ag vill inte ge mitt liv för en föreställning som jag genomskådat. /…/ Jag ser vad det blir av mitt måleri om jag gifter mig för jag har, trots allt, i mig alla dessa kvinnors nedärvda instinkter att trösta, beundra, underkasta sig, ge upp sig själv. Antingen en dålig målare eller en dålig fru. Och om jag blir en “god fru”, då skall hans arbeta vara viktigare än mitt, mitt förstånd underordna sig hans, då skall jag föda barn åt honom, barn som skall mördas i något av de kommande krigen.

Tove Jansson i ett brev till vännen Eva Konikoff, november 1941

 
I år skulle den finlandssvenska författaren och konstnären Tove Jansson (1914-2001) ha fyllt 100 år. Med anledning av detta har konsthistorikern Tuula Karjalainen skrivit en tjock biografi över Mumin-skaparen med undertiteln: Arbeta och älska.
 
Jansson, som framförallt är känd för just Mumin, Snusmumriken, Mårran och Lilla My, placeras av Karjalainen i en historisk, politisk och psykologisk kontext. Visserligen får Muminvärlden stort utrymme i boken, men inte majoriteten. Nej, krutet läggs på att undersöka människan Jansson. Varför blev hon konstnär? Hur påverkades hon av krigen? Varför gifte hon sig aldrig? Varför la hon inte mer tid på bildkonsten, när det var det hon ansåg vara det mest värdefulla?
 
Uppväxten med två konstnärer som föräldrar, där den ena alltid fick foga sig och arbeta flitigt för att få pengar till hushållet (ja, du gissar rätt: modern) och den andra anordnade alkoholstinna hippor och vände sig mot alla vänsterideologier formade Jansson. Redan som barn skrev hon: friheten är den bästa. Som Karjalainen skriver: “Själv underkastade hon sig inte genomsnittskvinnans roll, inte yrkesmässigt och inte heller i sina livsval.” Hon revolterade mot fadern genom att hela tiden träffa nya, socialistiska män, när hon inte revolterade mot samhället och valde bort barn och äktenskap för att älska kvinnor. Något som i Finland var förbjudet fram till 1971.
 
Jansson blev populär och hyllad tidigt för sina politiska illustrationer i satiriska tidskriften Garm. Hon drev gäck med både nazism och kommunism, alla ideologier fick sig en känga. “Allra mest tyckte jag om att vara svinaktig mot Hitler och Stalin” som Jansson uppger i en intervju. Hon vägrade dock ta ställning för något parti eller rörelse. Hon hatade föreningsliv och prat om “den stora massan” – för henne var individualitet viktigast.
 
Men krig var hon alltid emot. Det var krig som traumatiserade hennes far, det var krig som tog död på flera av hennes generationskamrater, det var krig som lade sordin över hennes ungdomstid. Det var också de många krigen som förmodligen är orsaken till muminfamiljens födelse. Som en undanflykt från krigens fasor började den unga, ofta deprimerade Jansson att skriva och teckna sagor.
 
I Karjalainens av Janssons bilder rikt illustrerade och av Hanna Lahdenperäs till finlandssvenska översatta (ja, det är inte riktigt samma sak som svenska) bok träder en säregen person fram. En person som många försökte påverka – hennes politiska pojkvänner ville alla predika för henne – eller etikettera. Men för Jansson var det ett eget rum, en egen röst och friheten viktigast. Konsten skulle inte vara tendentiös eller propagandistisk, utan l’art pour l’art. Trots det plågades hon av dåligt självförtroende och vågade aldrig riktigt satsa helt på bildkonsten. Fokus och mest energi lades istället på de inkomstbringande illustrationerna och serierna. Vad annars i den patriarkala och ständigt mansidealet upphöjande konstnärsvärlden?
 
Jansson var förutom en författare med underfundigt och genialt språk och skicklig konstnär också en feministisk förebild. Hon trotsade samtidens konventioner och skapade sig sitt eget liv. Jansson tog avstånd från ideologier – men var en ideolog i sig själv.

 

Madeleine Bengtsson
Libertas
Ordförande Borås S-studenter 

 

Share

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *