EP-kandidater: Europa behöver en vision för kunskapssamhället

Magnus_Kaisa

Europa är långsamt på väg ut ur en djup och allvarlig ekonomisk kris och för flera länder börjar nu åratal av ekonomisk tillbakagång vändas mot tillväxt. Men trots att ljusare tider närmar sig så ser vi också oroande utmaningar. EU-valet på söndag är helt avgörande för vilken riktning EU nu kommer att ta. Det skriver EP-kandidaterna Magnus Nilsson och Kaisa Penny.

 

26 miljoner européer står arbetslösa och nya jobb tillkommer i mycket lägre takt än jämförbara regioner som Japan och USA. Lika oroande är den Pisa-rapport som nyligen visade på kunskapstappet i våra skolor. EU har haft som ambition att minska den andelen elever som inte klarar grundläggande kunskapsnivå till 15 %, men även detta lågt satta mål har visat sig svårt att nå upp till. Samtidigt fortsätter segregationen och ojämlikheten mellan skolor att öka och som resultat av detta sjunker skolresultaten över hela Europa.

 

Europeiska unionen måste bli ett samarbete där utbildning och kompetens ses som vägen till framtidens jobb och vi vänder oss mot tanken på konkurrens med lägre löner. Medlemsländerna i EU måste börja se till varandras utbildningssystem och ta till sig av goda erfarenheter för att våra göra nödvändiga förändringar i våra respektive länders utbildningspolitik.

 

Morgondagens jobb är kunskapsdrivna. Industrier som fokuserar på förnyelsebara produkter och framväxande gröna sektorerna är oerhört avgörande. Vi är övertygade om att Europa måste vara fossilberoende till 2050 och för att det ska vara möjligt så behövs omfattande forskningssatsningar i nya innovationer. Även här behövs ökat samarbete för att försäkra att EU blir den ledande aktören i skapandet av förnyelsebar teknik. Bara på så sätt kan vi skapa morgondagens jobb och samtidigt säkra en värld som vi med trygghet kan lämna över till våra barn.

 

Kraven på den högre utbildningen blir allt fler och våra universitet får ett allt större ansvar att utbilda en växande grupp studenter. Detta är mycket positivt men mycket arbete kring den högre utbildningen kvarstår. Utbildning utan studieavgifter och fler studentutbyten måste kunna garantera, likaså behöver medlemsländerna i större utsträckning utbyta erfarenheter när det gäller att kvalitetsgranska sina lärosäten.

 

Imorgon kommer vi att gå till val. Som socialdemokrater från två nordiska grannländer så tror vi starkt på behovet att höja ambitionen för våra utbildningssystem. Det är dags att vi bestämmer oss för om vi vill se ett Europa byggt på kunskap och jämlikhet eller på lägre löner och en ständigt tilltagande allas konkurrens mot alla.

 

Magnus Nilsson, Kandidat till Europaparlamentet för Socialdemokraterna
Kaisa Penny, Kandidat till Europaparlamentet för SDP Finland

Share

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *