Johannes Jysky: Engagemang i SD och fackliga förtroendeuppdrag i Unionen?

2848967_1200_675

För mig är det uppenbart att Unionen måste komma till sans och ompröva sin hållning, det skriver Johannes Jysky apropå att en aktiv sverigedemokrat valts in i en av Unionens styrelser. Foto: Scanpix.

 

Den 17 april 2014 uppdagades det av fackförbundet Unionens egen medlemstidning Kollega, att en omvald ledamot i Unionens regionstyrelse i Dalarna är aktiv inom SD. Ledamoten sitter i kommunfullmäktige för Sverigedemokraterna i Borlänge och är regionansvarig för SD-kvinnor Norra. Ledamoten vill ”se över hur många [invandrare] vi tar in” och menar att individer som vistas i landet olovligen visserligen har rätt till akutsjukvård men ”polisen måste ha rätt att haffa dem då. De är faktiskt kriminella”.

 

Detta är problematiskt för ett fackförbund som i sina stadgar talar om solidaritet och respekt för jämställdhet, mångfald och människors lika värde. Unionen är även med sin starka ställning på svensk arbetsmarknad rätt aktör att organisera och företräda, samt vidta rättsliga åtgärder gentemot oseriösa arbetsgivare som förvägrar odokumenterade migranter sina mänskliga rättigheter.

 

Att en ledamot med förtroendeuppdrag i ett fackförbund väljer att göra skillnad på folk och folk och ge uttryck för att papperslösa och gömda individer är ”kriminella” är frapperande. Särskilt iögonfallande blir det med tanke på att Unionens centralorganisation TCO antagit en policy för individer som vistas i landet olovligen ska kunna organiseras eller i vart fall stödjas i fackligt relaterade frågor. Sverige är även bunden att efterleva direktiv 2009/52/EG om att garantera de odokumenterade arbetstagarnas access to justice.

 

Situationen för dessa individer i termer av dåliga ekonomiska och sociala förhållanden, samt hotet om avvisning och utvisning är påfallande. Att kontrollera så att dessa arbetstagare garanterats rätten till skälig lön och andra ersättningar uppvisar många hinder, och rättsfall i högre instans i Sverige har lyst med sin frånvaro. Risken att dessa individer utnyttjas av oseriösa arbetsgivare som kan exploatera dessa arbetstagare på grund av deras mycket utsatta situation, är aktuell. Att ledamoten verkar i ett parti, vars partiledare talar om en ”skammens dag” när barnen gavs tillträde till det svenska skolväsendet, vill förbjuda den totala gruppen rätten till svensk akutsjukvård och att hon personligen väljer att klassa de odokumenterade migranterna som ”kriminella”, är skamligt.

 

Sverigedemokraterna verkar ta väldigt lätt på landets skyldigheter att garantera samtliga individer inom den svensk jurisdiktionen, sina mänskliga rättigheter. Är det verkligen hållbart att en facklig organisation som med sin starka ställning på arbetsmarknaden och uppenbart är rätt aktör att företräda dessa individer, har partiaktiva förtroendevalda som benämner dem i nedsättande termer?

 

Unionen måste utvärdera sin hållning i denna fråga, om engagemang i ett parti som har nazistiska och rasistiska rötter är acceptabelt. Men de grundläggande värderingarna om alla människors lika värde kanske inte Unionen anser omfattar även dessa?

 

För mig är det uppenbart att Unionen måste komma till sans och ompröva sin hållning när det gäller aktiva politiska företrädare som hyser dessa iögonfallande åsikter. Min respekt för de svenska fackförbunden kan bara garanteras om de tar fasta på de grundläggande värderingarna om allas lika värde och rätt. Unionen vacklar – dags att slå rot!

 

Johannes Jysky

Medlem i LSSK

Share

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *