En modern klassanalys

pyramid_0

Förkasta inte den marxistiska klassanalysen – modernisera den! Det uppmanar Simon Andersson, Unikum, socialdemokratin. 

Allt fast och beständigt förflyktigas, allt heligt profaneras och människorna blir slutligen tvungna att se sin livssituation och sina ömsesidiga förbindelser med nyktra ögon.

– Karl Marx 1848

 

 

Allt oftare får jag höra socialdemokrater som vill problematisera arbetarklassens existens. Det hävdas att klassbegreppet är förlegat eftersom en industriarbetare kan tjäna mycket mer än en sjuksköterska eller en privattjänsteman. Dessa socialdemokrater brukar också framhäva de växande tjänstemannagrupperna och anställda i små företag utan arbetarkollektiv. Jag vill ifrågasätta denna problembild – till Marx och arbetarklassens försvar.

 

Det finns tre saker som arbetarklassen i stora drag saknar:  

  • Ägande av kapital.
  • Beslutanderätt över användningen av produktionsmedlen.
  • Rätt att bestämma över och kontrollera andras arbetskraft.

 

Vi kan konstatera att dessa tre kriterier fortfarande är aktuella. Det är inte lönen eller vad en arbetar med som är avgörande för vilken klass en tillhör. Det är förhållandet till kapital och produktionsmedel som spelar roll, eftersom ekonomin baseras på just detta. Exempelvis är lönen inget mått på hur mycket inflytande en har på arbetsplatsen. Inte heller utbildningsnivå säger något om arbetarens ställning till dessa tre kriterier.

 

Industriarbetaren av idag har i regel goda anställningsvillkor, tjänar bra och har en ganska stark roll i samhället. Men inte ens denna grupp går säker; ena dagen kan industriarbetaren ha en trygg anställning, för att nästa dag bli varse att branschen krisar och att produktionen måste läggas ner eller flyttas till Kina.

 

Vi ser en framväxande grupp tjänstemän och akademiker, som förväntas vara tillgängliga dygnet runt. De har sällan ett sammansvetsat kollektiv utan är splittrade genom individuell lönesättning och ”flexibla arbetsvillkor”. Vänstern har börjat använda prekariatet som begrepp. Det är den grupp på arbetsmarknaden som har osäkra inkomster. I prekariatet återfinns många olika yrkesgrupper, ofta skilda i sin karaktär. Där finns arbetaryrken, tjänstemän och akademiker, alla med skilda löner. Men prekariatet är ingen ny samhällsklass som vissa gör gällande; det som förenar prekariatet förenar också arbetarklassen.

 

Faktum är att den marxistiska klassanalysen är mer komplex än den moderna borgerliga klassteorin; den om ett utanförskap och ett innanförskap. Denna samhällsanalys har använts av såväl sossar som liberaler.

 

Denna analys går hand i hand med den om två tredjedelssamhället, dvs att vi går mot ett samhälle där två tredjedelar är trygga och en tredjedel av befolkningen ställs utanför i arbetslöshet. Det är dock en tandlös förklaringsmodell, då den är oförmögen att gå till botten med problemet. Indirekt hävdar den att kapitalister, egenföretagare och arbetare alla har samma intressen eftersom de gör rätt för sig. Genom att tillämpa denna argumentation förnekas klassamhället – motsättningen blir mellan arbetande och arbetslös istället för mellan arbete och kapital.

 

Faktum är att Marx aldrig menade att arbetarklassen skulle bestå i 1800-talets form. Tvärtom, allt fast och beständigt förflyktigas i en kapitalistisk värld. Det pågår ständiga strukturförändringar i ekonomin, men ingen av dessa omstörtningar resulterar i att arbetarna ges varken kapital, beslutanderätt över produktionsmedel eller rätt att bestämma över andras arbetskraft. I Sverige har makt snarare flyttats över från de arbetande till kapitalägarna.

 

Vi borde inte vara så ängsliga kring begreppet arbetarklass bara för att borgarna inte vill att den ska synas. Socialdemokraterna behöver en modern klassanalys, som inte förkastar den marxistiska klassteorin, utan snarare tar hjälp från den för att förstå 2010-talets motsättningar. En offensiv socialdemokrati måste förstå klassamhället för att kunna förändra det på riktigt.


Simon Andersson

Unikum

Share

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *