Dogmatisk drogjakt enbart destruktivt

 

Jag uppskattar att Gustav Ekström i sitt inlägg problematiserar det negativa frihetsbegreppet som dominerar dagens samhällsdebatt. Det är klart att vi behöver en balans mellan positiv och negativ frihet, och jag håller helt med om de föreslagna åtgärderna i vården – de är bra första steg.

 

 
Men även om vi antar att vi i ett framtida socialistiskt samhälle inte bör innehålla cannabis eller alkohol, så följer det inte att detsamma gäller vårt nuvarande samhälle. Tvärtom, det utopiska samhället skulle sakna de grundläggande ojämlikheterna som gör människor miserabla och som bidrar till att de utvecklar ett missbruk. Men vi lever i ett ojämlikt samhälle, och faktum är att människor kommer att fortsätta söka sig till droger så länge vi har dessa ojämlikheter (och troligen även i ett framtida utopiskt samhälle).
 
Givet faktumet att vi kommer att ha droger i dagens samhälle oavsett vilken politik vi bedriver (vilket är tydligt ifrån vår drogpolitiska historia) är det svårt att se hur vi skulle kunna “befria samhället från de skadliga substanser som inskränker vår frihet”, utan att samtidigt stigmatisera människorna som använder dessa substanser.
 
Tillsammans med vår restriktiva narkotikapolitik är den stigmatiseringen en primär orsak till att missbrukare blivit socialt isolerade, vilket fördjupar deras missbruk och i sin tur bidrar till Sverige har haft de näst högsta dödstalen från överdoser i hela Europa. Det är där skon klämmer. Vi kan inte driva opinion mot droger samtidigt som vi villkorar vården av missbrukare. Så länge det där kravet hänger i luften, “vi kommer bara hjälpa dig om du slutar”, kommer människor underlåta att söka hjälp.

Så länge samhällets stöd till missbrukare är villkorat, och folk vet att deras familjer och vänner kommer döma dem för att de håller på med något “som inte passar in i vårt samhälle”, och sammanbundet med en djup skam, kommer vi inte att kunna hjälpa alla som behöver hjälp.

 
Om vi vill uppnå ett mer omsorgsfullt samhälle måste vi alltså ge upp tanken på att få bort drogerna.
John Mogren Olsson
SSK
Share

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *