Diktatur i ny skepnad

image

Libertas redaktion besökte Ungern 3-6 februari 2016. Där beskådades bland annat den stora arbetarmålningen i forna centralkommitténs högkvarter. Foto: Alexander Petersson.

 

Spårvagnarna kommer från den så kallade kommunisttiden. Det gör bussarna också. Skolbyggnaderna, de otaliga bostadshusen i miljonprogramsstil. Till och med parlamentsledamöternas arbetsplats: Ungerns socialistiska arbetarpartis centralkommittés gamla högkvarter, partiet som styrde Ungern från 1956 fram till 1989. Interiören är också densamma, även inne i de små kontorsrummen.

 

När Libertas redaktion reste till Ungern var det ett ”post-kommunistiskt” land som skulle möta oss. Folkrepubliken Ungern är inte längre en folkrepublik utan gick efter 1989 vidare och blev bara Ungern. Den nyvunna friheten från -89 var det som skulle omge oss, det liberala paradiset. Och nog är det åtminstone någons paradis.

 

I ärlighetens namn var det nog dock ingen av oss från redaktion som trodde att vi skulle komma till ett paradis. Obehag och olust var en närmare känsla till hands. Några dagar innan hade jag stått i en motdemonstration mot fascister i centrala Stockholm, som börjat organisera sig och i närtid gått runt som ett medborgargarde på Stockholms gator för att misshandla ensamkommande flyktingbarn. En vän sa att det finns två skäl till att det är en dum idé för mig att åka till Ungern: 1. Jag är socialist. 2. Jag är mörkhårig (läs blatte, rasifierad osv). Skulle vi få se medborgargarden patrullera gatorna? undrade jag.

 

Få politiskt intresserade och medvetna kan ha missat Ungerns utveckling de senaste åren under Fidesz-styret. Fidesz – systerparti till Moderata samlingspartiet och Kristdemokraterna i Sverige – har förvandlat den unga och uppenbart bräckliga Ungerska demokratin till en borgerlig diktatur. En omfattande process som gjort den ungerska republiken till en förebild för den europeiska fascismen och högerextremismen, inte minst för Sverigedemokraterna.

 

Det man kan säga att borgerligheten i Ungern lyckats med är att avskaffa den liberala demokratin utan att på pappret införa diktatur. Flerpartisystemet är i Ungern en borgerlig fasad, bokstavligen. Regeringspartiet Fidesz har ordnat det bekvämt för sig genom att anpassa valkretsar och valssystem på ett sådant sätt att egentligen bara Fidesz kan vinna valen i Ungern. Man kan säga att den ungerska högern skickligt arbetar både parlamentariskt och utomparlamentariskt för att cementera sin makt över landet.

 

I Sverige känner vi igen utförsäljningspolitikens demokratiavvecklande sidor. Genom att föra bort gemensam egendom från offentlig sektor genom utförsjälningar eller genom att sätta ut offentlig verksamhet på entreprenad så ser vi sakta till att avskaffa demokratin utan att avskaffa den på pappret. Vi skapar ett samhälle för företagen, där den röst som hörs är den med flest ägarandelar. Att du går och röstar spelar snart inte så stor roll i “valfrihetens” paradis.

 

På samma sätt kan Fidesz i Ungern sägas arbeta. Förutom att man sett till att ha en total statlig kontroll genom att sparka myndighetspersonal till förmån för nyanställningar av Fidesz-trogen personal, sparkande av kulturarbetare och liknande för att anställa nya som mer koncentrerar sig på ungersk nationalromantik, så har Fidesz stark kontroll över landets oligarker. En effektiv skattemyndighet ser till att se mellan fingrarna med de företag som inte ställer till med problem för Fidesz och håller sig neutrala. Andra ser man till att de går omkull genom att myndigheterna börjar dra in den skatt man annars ser mellan fingrarna med. Man brukar säga att inget företag bedrivs, eller kan bedrivas, helt lagligt i Ungern, förklarade vice ordföranden för Socialistpartiets ungdomsförbund Societas, Molnár Gergely.

 

Om en diktatur är höger eller vänster handlar kanske i grunden bara om pappersformalia. I praktiken handlar det snarare om hur ett samhälle är organiserat. Att vara vänster och socialist handlar om att utöka demokratin så långt det går i ett samhälle, att inte se gränser för folkmakten.

 

Motsatsen är ett samhälle som ser till att koncentrera makten till ett fåtal personer. Vill man ha en inblick i hur högern vill organisera sitt drömsamhälle så är det bara att titta in i vilken företagsledning som helst – samhällen som organiseras som företag brukar kallas diktaturer, även om den rådande ordningen idag gör gällande att det inte ligger närmast till hands att associera företag med diktatur. Men det är också anledningen till varför arbetare på en arbetsplats måste organisera sig för att ha något att säga till om där, för att slå tillbaka företagsledningarnas envälde.

 

Liksom i andra sovjet- eller satellitstater till Sovjetunionen var makten över produktionsmedlen, företagen, koncentrerad. Det var det offentligt ägda som var ledstjärnan även om det knappast var tal om någon ekonomisk demokrati. När makten över produktionsmedlen koncentreras till ett partis ledning blir det ju i praktiken samma ägarstruktur som hos vilket storbolag som helst. Även om partiet utger sig för att representera arbetarklassen. Ett drömsamhälle för det privata näringslivet: koncentrerad makt över produktionen och kvävda rättigheter till facklig kamp om än bara organisering. Resultatet är olika ägarformer men samma struktur.

 

Men i Ungern kan du så klart gå fritt på gatan utan att det händer något – så länge du inte går i vägen för ett ungerskt garde. Och det kan väl egentligen de flesta så länge man inte stöter sig med den rådande maktordningen, även i en mer formell diktatur? Ja och så länge du inte är rom förstås. Ungern av idag är kanske inte en konstitutionell diktatur längre, men så mycket friare går nog att diskutera om landet egentligen är. Och vems demokrati det i slutändan blivit. Eller vems diktatur?

 

Alexander Petersson

Libertas

Share

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *