Deni Beslagic (Cuprimontanus): Förstatliga arbetsgivaransvaret för lärarna

Läraryrket i Sverige har låg status. Mitt studieval handlar inte om att tjäna mycket pengar utan jag ser främst andra värden i att vara lärare. Men oavsett vad man tycker i denna fråga eller om huruvida skolan ska vara kommunal eller statlig, måste vi ändra strategin om hur vi vill förbättra läraryrket och därmed den svenska skolan. Ett steg kan vara att börja kräva att arbetsgivaransvaret överförs från dagens huvudmän till en central statlig myndighet. På så sätt skulle lönebildningen inte vara beroende av kommunernas ansträngda svältbudgetar från år till år, som i praktiken omöjliggör riktiga satsningar på lärarlönerna. Som statliga tjänstemän/kvinnor skulle lärarna få fler förmåner och starkare ställning i samhällsdebatten. Kan man verkligen neka yrkesgruppen detta om vi menar att lärarna är så viktiga för skolans framtid?

Ett sådant krav skulle öka trycket i valrörelser och i allmänhet på regeringar oavsett färg att faktiskt lova konkreta pengar till just skolans personal. En statlig myndighet skulle kunna finansiera en grundläggande del av behovet efter förutbestämda kvoter. Därutöver kan ju kommunerna naturligtvis välja att ge “mervärde” i form av extra psykologer, kuratorer, fritidspedagoger, skolvärdar eller liknande. Men den grundläggande kvaliteten måste vara jämlik runt om i landet och jag tror inte att det system vi har idag, med 290 olika arbetsgivare, för att inte tala om alla friskolor, är det ultimata. Dessutom medför det ju helt andra tryggheter och förmåner att vara statlig tjänsteman/kvinna.

I nuläget kan en skolminister skylla på att det är upp till varje kommun att satsa mer på lönerna och lärartätheten. Det kan därför aldrig bli något riktigt tryck i frågan. Siffrorna kan dribblas lite till höger och vänster och vi medborgare har egentligen ingen riktig uppfattning om hur mycket eller lite som faktiskt satsas på just lärarna. Med en central myndighet och en konkret summa pengar att greppa tror jag att lärarlönerna som politisk fråga skulle vara mycket mer transparent och lättare att opinionsbilda inom. Jag uppmanar mitt eget parti, Socialdemokraterna, att gå före och kräva en sådan viktig reform.

Deni Beslagic

ordförande Cuprimontanus

Lärarstuderande, Falun

Share

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *