Den olycklige socialdemokraten

Partisympatier 1972-2019. Källa: SCB.

Julafton kommer alltid tidigt för politiskt intresserade och statsvetarstudenter. SCB publicerar nämligen i början av december sin stora partisympatiundersökning. Julafton för oss socialdemokrater blir däremot aningen dyster, bland annat visar undersökningen att Sverigedemokraterna har intagit förstaplatsen bland manliga LO väljare. 


Många inom S-studenter har länge uppfattat att vårt moderparti svänger för långt högerut. Tidigare i år publicerades också svenska partimedlemsundersökningen vid Göteborgs Universitet som bekräftar att denna uppfattning inte är begränsad till drömmande studenter, utan existerar i hela partiet. 6500 socialdemokratiska medlemmar tillfrågades och 24 % eller 1 579 svarade. Resultatet av undersökningen bör komma som en kallsup och väckarklocka för partiledningen. Resultatet går inte att ta miste på: Socialdemokrater vill att Socialdemokraterna går mot vänster.  


Undersökningen visar att socialdemokratiska medlemmar är minst nöjda med sitt partis ideologiska riktning av alla riksdagspartier. På skalan: ”1 Mycket missnöjd”, ”2 Ganska missnöjd”, ”3 Varken eller”, ”4 Ganska nöjd”, ”5 Mycket nöjd”, placeras socialdemokratiska medlemmar i snitt 3,36. Detta är en lägre siffra än något annat riksdagsparti. Näst-minst nöjda är Liberalernas medlemmar som hamnar på 3,67.  Vi socialdemokrater är alltså närmare att vara likgiltiga mot vår egen ideologi än att vara ”ganska nöjda”.


Medlemmarna i de olika partierna blev också ombedda att placera sig själva och sitt parti på en vänster-höger skala mellan 1 till 10 där ”1 Långt till vänster” och ”10 Långt till höger”. Socialdemokratiska medlemmar placerade sig i genomsnitt på 3,1 och det socialdemokratiska partiet på 5,3. Inget annat parti är ens nära att ha en sådan stor diskrepans mellan hur man själv upplever sig på den politiska vänster-högerskalan och hur man upplever sitt parti på den politiska vänster-högerskalan. Således upplever socialdemokrater inte ens sitt eget parti som ett vänsterparti, utan som ett mittenparti med fötterna något mer åt höger än vänster. Samtidigt anser dock socialdemokratiska medlemmar sig själva fortfarande vara tydligt vänster.


Enligt mig är januariavtalet ett regeringssamarbete i allt annat än namnet, så slutligen kan vi titta på socialdemokraters önskeregering. 27,2 % av vi socialdemokratiska medlemmar hade helst sett det traditionella V-S-MP vänsterblocket bilda regering. 20,5% hade helst sett en ensam socialdemokratisk regering och 14,4% hade helst sett en V-S regeringen. Åtminstone 60 % av socialdemokratiska medlemmar föredrar alltså inte att vårt parti sitter i regering tillsammans med högerpartier. Tvärtom vill mer än 40 % att Socialdemokraterna samarbetar med Vänsterpartiet, något som januariavtalet på ett förnedrande sett omöjliggör. 


Vad vill jag då visa med alla dessa siffror? Jo, januariavtalets politiska konsekvenser rimmar dåligt med vad socialdemokrater faktiskt vill. För det första är de flesta socialdemokrater besvikna över vårt partis ideologiska utveckling. Vidare upplever socialdemokrater också att det står långt ifrån sitt eget parti på vänster-höger skalan. Slutligen är Socialdemokraterna ansvariga för en regering som väldigt få medlemmar faktiskt föredrar. Januariavtalet har likaså inte genererat något väljarstöd för Socialdemokraterna. Tvärtom, att Socialdemokraterna, tack vare Januariavtalet driver en politik som angriper LAS förargar givetvis många arbetare och medlemmar i LO, vilket nu har lett att Sverigedemokraterna är det största parti bland manliga LO-medlemmar.


Det är inte svårt för en socialdemokrat att ställa sig frågan: Vad fan får jag för januariavtalet? 


Det är högtid att omförhandla januariavtalet. Socialdemokraterna bör aldrig hjälpa högerpartier att införa marknadshyror, privatisera myndigheter, luckra upp arbetsrätten, och sänka skatterna för de allra rikaste.  


John Linder


Källor:

https://politologerna.wordpress.com/2019/11/22/vad-tycker-liberalernas-medlemmar-om-januarioverenskommelsen/#more-8832

Evertsson, Kajsa, Kölln, Ann-Kristin & Polk, Jonathan (2019). Svenska partimedlems-undersökningen 2019. Valforskningsprogrammets rapportserie 2019:4. Göteborgs universitet: Statsvetenskapliga institutionen.

SCB, partisympatiundersökningen 

Share

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *