Den lyckliga horan vs sexköpslagen

Den första januari 1999 blev det straffbart att köpa sexuella tjänster i Sverige. Rättssystem och lagar är utformade efter normer och värderingar i samhället och är inget biologiskt faktum. Den svenska sexköpslagen bygger alltså på moraliska ställningstaganden baserade på idéer om vilket sorts samhälle vi vill leva i. Bland andra Petra Östergren, Don Kulick och senast i raden Susanne Dodillet kritiserar lagstiftningen för att vara heteronormativ och sexualmoralistisk. Lagen negligerar prostituerade kvinnor som inte ser sig som offer och menar att de är stolta över sitt arbete och gör det frivilligt. En mycket central del i prostitutionen är pengar. Så länge människor är beroende av pengar för att överleva bör vi diskutera meningen av fria val. Att sälja sex kan innebära en avsevärd förbättring av tillvaron – det finns olika grader av helvete. Det är också här utgångspunkten bör ligga och det är för dessa människor den svenska lagstiftningen existerar. Om den lyckliga horan som köper Guccihandväskor för pengarna existerar får hon stå tillbaka för en mängd exploaterade och utsatta människor som säljer sina kroppar. Sexköpslagen moraliserar över varken sexuella läggningar, sexualitet eller fetischer, utan slår fast att människor inte har rätt att köpa andra människors kroppar.

Vi behöver dock inkludera fler aspekter av prostitution. Socialstyrelsens rapport Prostitution in Sweden 2007 tar upp detta. Internet har blivit nytt forum, liksom nya former för prostitution. Webbkameror möjliggör till exempel sexuella tjänster utan fysisk kontakt. Institutet för utveckling av metoder i socialt arbete (IMS) rapport Interventioner mot prostitution och människohandel för sexuella ändamål är en systematisk kartläggning med kompletterande intervjuer av svenska insatser som visar att det inte finns någon forskning om kvinnor som köper sex. Det sker överhuvudtaget relativt lite forskning kring sexköpare om man jämför med forskning som riktar sig mot prostituerade kvinnor. Vilket resulterar i betydande kunskapsluckor och ensidig skuldbeläggning på kvinnor som säljer sex. En lagöverträdelse bör för övrigt innebära obligatorisk utbildning i mänskliga rättigheter! Det finns också indikationer på att fler och fler män säljer sex samt att ungdomar tenderar att ha samlag för mat och boende, likväl som för pengar. Dessutom är trafficking ett växande problem som behöver en mer självklar plats på den politiska dagordningen, inte minst inom EU. Sverige måste påverka andra länder när det gäller lagstiftning, men har en del att lära när det gäller att dokumentera och samordna arbetet mot prostitution.

Hanna Linnéa Hellström, Libertas redaktör

Share

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *