Den klassmedvetna feminismen löser kvinnors riktiga problem

Kristdemokraternas feminism är bara ett spel för gallerierna, skriver Sofia Hvittfeldt och Maya Potter. Bild: Per Pettersson CC-BY 2.0

Nyligen skrev Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch Thor en debattartikel där hon efterlyser en ny feminism som svarar upp till dagens jämställdhetsproblem. Retoriskt låter det fint men förslagen Busch Thor lägger fram är en tillbakavridning av klockan och löser inte kvinnors riktiga problem. Istället för Kristdemokraternas bakåtsträvande behövs en klassmedveten feminism.


Bush Thor föreslår ett förändrat pensionssystem som skulle kompensera kvinnor med låga pensioner. Hon förklarar dock inte hur detta skulle lösa problemet med kvinnors lägre löner för samma arbete eller könssegregationen på arbetsmarknaden där ”manligt” kodade yrken är bättre avlönade. Anledning är att Kristdemokraternas förslag skulle inte förbättra kvinnors löner och villkor, eller för den delen motverka trakasserier på arbetsplatsen. Förslaget är ännu en kvinnofälla likt vårdnadsbidraget som skulle cementera patriarkala strukturer istället för att göra arbetsmarknaden mer jämställd.


Kvinnor har dessutom i större utsträckning än män osäkra deltidsanställningar och visstidsanställningar vilket Kristdemokraterna inte ger några svar. S-Studenter och Socialdemokraterna anser att heltid ska normen på arbetsmarknaden. För att förbättra kvinnors villkor och trygghet på arbetsmarknaden är facklig organisering centralt. Hade Kristdemokraterna brytt sig om kvinnors trygghet och jämställdhet på riktigt hade de inte slopat skatteavdraget för fackföreningsavgiften för att motverka facklig organisering. Hade Kristdemokraterna brytt sig om kvinnors trygghet hade man på samma sätt inte velat motverka den ekonomiska självständighet som heltidsarbete och en bra lön innebär.


Bush Thor nämner också att fler kvinnor än män är sjukskrivna. Detta är inte orelaterat till att kvinnor gör merparten av det obetalda känslomässiga arbetet i relationer och hushållsarbetet i hemmet. Ändå vill Kristdemokraterna slopa de tre pappamånaderna i föräldraförsäkringen. För att kunna ändra utdaterade könsroller och normer måste systemet som upprätthåller dem ändras. Därför är S-Studenter och Socialdemokraterna för individualiserad föräldraförsäkring. Föräldraförsäkringen ska utvecklas, inte tas tillbaka till en modell som inte gynnade jämställdhet.


Hade Kristdemokraterna på riktigt brytt sig om kvinnors trygghet och säkerhet hade man inte heller velat lägga ner den myndighet – Jämställdhetsmyndigheten –  som ska öka samordningen kring och kunskapen om den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Tack vare att Sverige fick en S-ledd regering kunde Jämställdhetsmyndigheten och dess viktiga arbete räddas. Annars hade färre kvinnor som utsätts för våld fått stöd och det förebyggande arbetet hade inte samordnats lika effektivt. Det måste också understrykas att de flesta våldsbrott mot kvinnor sker i nära relationer och istället för att misstänkliggöra en särskild grupp av män med rasistiska uttalanden borde Kristdemokraterna ta ansvar för konsekvenserna av den politiken man föreslår: Kvinnors trygghet, säkerhet och frihet skulle inskränkas.


Kristdemokraterna behöver slutligen förstå att för att lösa kvinnors riktiga problem måste de riktiga orsakerna belysas. Könsnormer och roller påverkar flickor och kvinnors möjligheter i livet och barn lär sig tidigt dessa normer genom socialisering. Denna socialisering gör könsstereotypa lego-figurer en på riktigt relevant diskussion. Vi har alla ett ansvar för vilka normer och värderingar vi upprätthåller som individer och som samhälle. Vi har också en skyldighet att lära våra flickor att inte skämmas för sina kroppar och sin mens i en tid då reklamer för mensskydd fortfarande använder blå vätska. Kvinnors menstruation är det mest naturliga som finns och stigmat måste brytas. Kristdemokraterna får gärna svara på varför bryta stigmat kring mens genom konst inte är en god idé. Istället för att klaga på menskonst borde Kristdemokraterna bry sig mer om verkliga problem som så som tampongsjuka, PMS och endometrios. Men då Kristdemokraterna hellre sänker skatten för rika än att investera i den gemensamma välfärden verkar deras intresse för dessa riktiga problem vara icke-existerande. Till skillnad från Kristdemokraterna kommer Socialdemokratin alltid ta kampen för jämställdhet och för att lösa kvinnors riktiga problem.

Sofia Hvittfeldt
Maya Potter

Share

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *