Den ideologiska kompassen är ur funktion

123345566

 

 

Debatten om huruvida vi ska begränsa vinster i välfärden eller inte är anmärkningsvärd. Socialdemokraternas paradgren är den svenska modellen och den generella välfärden. Vi pratar om hur de borgerliga partierna vill slå hål på vår samhällsmodell genom att försvaga fackföreningsrörelsen och försämra välfärden. Samtidigt vacklar vi själva när frågan om vinster i välfärden dyker upp.

 

För att bryta nedmonteringen och stoppa läckaget av skattemedel måste vinstjakten i välfärden upphöra, helt. Inte bara i skolor utan inom samtliga områden i välfärden. En generell välfärd, där grunden är jämlikhet, gör att alla får ta del av en bra skola och en vård av hög kvalitet. För svenska folket är det uppenbart att vinster i välfärden måste bort, så borde det också vara för partiet. Hur ska vi utveckla den svenska modellen när vi samtidigt tillåter den att avvecklas?

 

Inom välfärdens ram ryms sådana verksamheter som vi har valt att styra demokratiskt och finansiera solidariskt, via ett omfördelande skattesystem. Välfärden ska baseras på principen av var och en efter förmåga, åt var och en efter behov. Idag ser vi däremot hur äldre får otillräcklig vård och omsorg samt hur föräldrars bakgrund avgör elevers resultat. Samtidigt visar privata aktörer inom välfärden upp en avkastning om cirka 15 miljarder kronor om året. Det är skattepengar som är avsedda för, och som behövs i, välfärden.

 

Vinster i välfärden är en fråga om hur vi ser på samhället och på varandra. Bland privata utövare förekommer det att välbemedlade, genom tilläggsavgifter, kan köpa sig extra bra välfärd. Det motsäger socialdemokratins jämlikhetsidé. Vi ska inte bemötas utifrån hur lönsamma vi är, vi ska bemötas utifrån våra behov. Barnen ska inte ses som kunder med vinstmöjligheter. De ska ses som elever med likvärdig rätt till kunskap. Där vinstintresset styr påverkas våra relationer till varandra och det är en bidragande faktor till att förtroendet för den gemensamma välfärden urholkas.

 

Att socialdemokrater vacklar kring frågan om vinster i välfärden är ett tecken på att vår ideologiska kompass är ur funktion. En stark välfärd att lita på är grunden för ett jämlikt samhälle. Låt oss utveckla vår svenska modell på riktigt, inte avveckla den.

 

 

 

Nasra Ali

Socialdemokratiska Studentförbundet

 

Share

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *