Den akademiska friheten måste försvaras

orban-and-er_20131219101836766

 

Vargtimmen slår för den akademiska friheten. Runtom i världen ifrågasätts den, på sina håll inskränks den och om vi inte agerar idag kan det imorgon vara för sent. Det borde inte förvåna. Varje auktoritär rörelse sätter den fria tanken i skottgluggen, både inom akademin och inom kulturen, och när nu de auktoritära rörelserna åter vinner mark och legitimitet gör de allt i sin makt för att undanröja de som tänker annorlunda. Trots det står rapporteringen i svenska medier om vad som sker i Turkiet, i Ryssland och i Ungern inte i proportion till de kränkningar av den akademiska friheten som faktiskt sker. Här skulle jag vilja ge läsaren ett exempel på vad som kan hända när en nyfascistisk högerregering tycker att ett universitet börjar bli besvärligt.

 

Central European University (CEU) grundades 1991 i Ungern på initiativ av och med finansiering från den amerikansk-ungerska finansmannen och filantropen George Soros och var tänkt att bli ett led i Open Society Foundation, en stiftelse med finansiering av Soros som arbetar för att främja öppenhet och demokrati runtom i världen. Det var inte första gången Soros hade satsat pengar på utbildning, redan när Open Society Foundation grundades 1979 bidrog den till att finansiera stipendier för svarta studenter vid universitetet i Kapstaden och för östeuropeiska dissidenter runtom i världen. Central European University ville redan från början vara en akademiskt självständig institution och kom att utvecklas självständigt. Idag ligger CEU i Ungerns huvudstad Budapest och har ungefär 1500 studenter från över 100 olika länder, 39 mastersprogram, 13 forskarutbildningar och 19 forskningscenter. Kvalitetsmässigt rankas CEU som ett av världens ledande lärosäten när det gäller utbildningar inom statsvetenskap och internationella relationer. En betydande del av finansieringen av forskning vid CEU kommer från European Research Council (ERC) och universitetet är det universitet i Ungern som får mest pengar från ERC. Utöver den forskning och de studier som bedrivs vid CEU kan det även vara värt att poängtera att CEU även bedriver en del filantropisk verksamhet såsom att ge mat och kläder till hemlösa i Budapest, att hjälpa nyanlända flyktingar att lära sig ungerska och läxläsning med barn.

 

Men den fjärde april 2017 röstade det ungerska parlamentet igenom ett lagförslag som riktade udden mot detta internationella universitet: tillägg T/14686 till lag CCIV/2011 om nationell högre utbildning (ungefär motsvarande vår högskoleförordning). Vad T/14686, som har kommit att kallas Lex CEU, innebär för CEU att de kommer att behöva etablera ett campus i USA samt att delstaten New York (där CEU har sin amerikanska filial) och den amerikanska regeringen måste sluta ett bilateralt avtal med Ungern för att CEU ska få fortsätta sin verksamhet innan februari nästa år. Att etablera ett campus i USA, även för ett universitet som finansierats av en miljardär, är ingen lätt uppgift och universitetet skulle förmodligen inte klara av att göra det rent finansiellt på så kort varsel.

 

Först och främst bör det inte råda några tvivel om vad Viktor Orbán, Ungerns premiärminister, tycker om CEU och dess grundare George Soros. Viktor Orbán har sagt att CEU är grogrund för dissidenter och att de migranter som CEU har hjälp i själva verket har varit terrorister. Soros, menar Orbán, är ett rovdjur. Att högerextrema politiker och partier är emot vissa universitet är inget nytt, bara härom året gjorde Sverigedemokraterna en film där de gjorde narr av studenter på Södertörns högskola – som för övrigt brukar kallas för ”Blatteharvard” (vilket kanske borde ses som en komplimang, men används i syfte att smutskasta) och annat på Internetforum som Flashback. Just CEU har som uttalat mål att verka för en öppen och demokratisk samhällsutveckling och dess grundare Soros har uttalat sig kritiskt mot den nuvarande regeringen i Ungern och varit särskilt kritisk mot deras flyktingpolitik. Den fria forskningen ses ofta som ett hot av de som vill stänga samhället och det borde därför inte vara särskilt förvånande att det här händer mot bakgrund av den mer övergripande politiska utvecklingen i Ungern.

 

Att CEU har en tydlig vision om hur samhället borde vara är inget märkligt, tvärtom är det något de flesta lärosäten har, och jobbar med. Södertörns högskola ligger närmast till hands och kännetecknas av sina tre M: Mångvetenskaplighet, Mångkulturalitet och Medborgerlig bildning. Att filantroper finansierar forskning är inte heller något nytt. Bill Gates som ofta brukar räknas som världens rikaste människa ger exempelvis genom sin stiftelse The Bill and Melinda Gates Foundation pengar till forskning runtom i världen och här hemma i Sverige har vi exempelvis Familjen Erling-Perssons Stiftelse som med pengar från H:M:s VD Stefan Persson finansierar forskning inom medicin och vård.

 

Nu är tiden för omvärlden att slå vakt om den akademiska friheten. När Viktor Orbán, Recep Tayyip Erdoğan, Vladimir Putin och andra driver en offensiv mot den fria forskningen och det fria lärosätet måste vi samla till en motoffensiv. Jag har här nämnt fallet CEU och Ungern, men i stort sett samma sak sker i S:t Petersburg på European University som myndigheterna gör allt för att stänga ner och trakassera, liksom naturligtvis i Turkiet där akademiker har belagts med utreseförbud och i praktiken blivit fångar i sitt eget hemland. Just i Ungern har vi faktiskt en reell möjlighet att påverka vad som händer, Ungerns EU-medlemskap sätter käppar i hjulen för Orbán och Sverige bör vara med och driva frågan i EU och se till att CEU kan fortsätta sin verksamhet i Ungern. Inte bara för de som arbetar och studerar vid CEU, utan för alla lärosäten i EU. Det handlar om att statuera exempel och att dra en gräns för vad som anses vara acceptabelt beteende inom EU och förklara vilka konsekvenserna blir för de som vägrar följa våra gemensamma regler, men det handlar även om att visa solidaritet. Låt säga att Sverigedemokraterna blev statsbärande parti i Sverige och fick för sig att ett lärosäte var lite väl obekvämt. Om Sverigedemokraterna då började lägga propositioner om villkor som uppenbart riktar in sig på detta specifika lärosäte, hade vi inte hoppats att omvärlden skulle reagera då?

 

Kampen om universitetets idé är ständigt pågående, men dess existensberättigande ifrågasätts sällan. En del, såsom Svenskt Näringsliv, verkar vara av åsikten att universiteten enbart borde vara en arbetskraftsfabrik som producerar yrkeskompetenta och anställningsbara medborgare på löpande band. Andra, jag själv bland dem, anser att universitetet har en betydligt större roll i samhället och att de som har studerat vid universiteten och högskolorna ska bli bildade och kritiskt tänkande medborgare som aktivt kan delta i det offentliga samtalet. Detta är viktigt att hålla i åtanke eftersom ett lärosäte stöpt efter Svenskt Näringslivs eller Timbros vilja aldrig kommer att utgöra ett seriöst hot mot de styrande, medan ett lärosäte där en kritisk dialog ständigt förekommer är despoternas värsta mardröm. Min poäng är att alla inte tar samma väg som den ungerska regeringen och försöker stänga ner ett universitet utan istället väljer att fokusera på kampen om den högre utbildningens idé och syfte.

 

Den som läser detta uppmanas gå till Central European Universitys hemsida www.ceu.edu och läsa mer om universitetet och hur en kan visa sitt stöd. Det här är förstås en fråga som berör alla som tror på ett fritt och öppet samhälle, men jag vill hävda att frågan är särskilt aktuell för de av oss som studerar eller arbetar inom högre utbildning. Kan vi inte visa vårt stöd kan vi inte rimligen be andra att göra det. Och om vi inte visar vårt stöd, då är alla fina paroller om rättvisa och internationell solidaritet inget mer än tomma ord.

 

Alfred Esbjörnson

Sapere Aude

Share

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *